Positiva tongångar på Nexam Chemicals årsstämma

Report this content

Under ett antal år har Nexam Chemicals förberett sig för ett kommersiellt genombrott inom flera olika segment och marknader.

Även om en årsstämma ska avhandla det gånga året, så hindrar det inte att bolagets framtidsplaner är det som får aktieägarna att lyssna lite extra. Johan Arvidsson lämnade sin första VD-rapport inför de närvarande aktieägarna och han kunde konstatera att bolaget har massor av framtida möjligheter, men att det ligger en utmaning i att prioritera rätt och samtidigt vara uthållig inom de segment som Nexam Chemicals positionerat sig.

”Nu börjar det arbetet ge frukt på allvar. Under fjolåret sprängde vi 100-miljonerkonorsvallen i omsättning och Q1 i år var vårt bästa kvartal hittills. Jag hoppas kunna få presentera flera liknande rapporter de närmaste åren. Det är otroligt viktigt att vi fortsätter vara ett tillväxtbolag. Att vi är mer innovativa och mer snabbrörliga än de större aktörerna i branschen. Då kommer också framgångarna, det är jag övertygad om”, sa Johan Arvidsson, ny VD sedan 15 februari

Några av höjdpunkterna för 2018 redovisades. Förutom den kraftig ökade omsättning så omnämndes att additivmasterbatcher för tillverkare av PET-skum började generera stora volymer. Även det kommersiella genombrottet för NEXIMID i Asien kan bli viktigt för bolagets fortsatta framgångar. Internt präglades fjolåret av integrationen av Plasticolor, att fabriken i St Andrews slog nytt produktionsrekord och att den egna organisationen förstärkts, inte minst inom sälj och F&U.

På årsstämman godkändes årsredovisningen och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Valberedningen presenterade sitt förslag, vilket innebär att styrelsen nu har två nyvalda ledamöter i Mats Persson och Ronnie Thörnqvist. Båda med bred och djup erfarenhet från plastbranschen men även stor kunskap inom logistik samt marknad och försäljning. Styrelseordförande Lennart Holm och Jonna Opitz och Cecilia Jinert Johansson är sedan tidigare övriga ledamöter i styrelsen.

Johan Arvidssons presentation på årsstämman finns nu tillgänglig på www.nexamchemical.com.

Johan Arvidsson, VD för Nexam Chemicals, tillsammans med de två nyvalda styrelseledamöterna Mats Persson och Ronnie Törnqvist.

För mer information, kontakta:

Johan Arvidsson, CEO, +46-708 97 44 39, johan.arvidsson@nexamchemical.com

____________________________________________________________________________

Om Nexam Chemical

Nexam Chemical utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt att kostnadseffektivt och med bibehållen produktionsteknik avsevärt förbättra tillverkningsprocess och egenskaper hos de flesta typer av plaster. Till de egenskaper som förbättras hör bland andra styrka, seghet, temperaturtålighet, kemikalieresistens och livslängd. De förbättrade egenskaperna gör det i sin tur möjligt att ersätta metaller och andra, ofta tyngre och dyrare konstruktionsmaterial inom en rad olika tillämpningsområden. Även i applikationer där plast redan används förbättras tillverkningsprocess, minskar materialanvändning och möjliggörs användningen av mer miljövänliga alternativ. Exempel på kommersiella applikationer: rörtillverkning, skumtillverkning och högprestandaplaster. Mer information om verksamheten finns på www.nexamchemical.com. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB. FNCA Sweden AB kan nås på info@fnca.se samt per telefon på 08-528 00 399.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar