Pressmeddelande: Japansk kund har påbörjat kommersialisering av ett material för filmtillverkning baserad på Nexam Chemicals tvärbindare.

Nexam Chemical har fått besked av JVP, ett japanskt bolag specialiserat på material till komponenter inom området "photovoltaics" *, att de har påbörjat kommersialiseringen av en material innehållande en av Nexam Chemicals tvärbindare inom produktportföljen NEXIMID®. Uppskalning är inne i slutfasen och produktion kommer att starta under 2:a kvartalet 2015.

Försäljningsvärdet på Nexam Chemicals produkt till denna applikation under 2015 är beräknat till drygt en miljon kronor och till cirka två miljoner kronor 2016. Volymen förväntas sedan öka under de kommande åren.

”Även om denna applikation har ett begränsat ekonomiskt värde, så är den en ytterligare bekräftelse på att Nexam Chemicals produkter är på väg att etableras inom elektronikområdet.”, säger Nexam’s VD Per Palmqvist Morin.

* "Photovoltaics" är ett segment av produkter som innehåller bland annat halvledarmaterial och används för att omvandla ljus till energi i till exempel högprestandasolceller.


För mer information, kontakta gärna:
Lennart Holm, styrelsens ordförande: +46 (0)706 30 8562
Per Palmqvist Morin, VD, +46 (0)706 55 55 82

Om Nexam Chemical:
Nexam Chemical är ett svenskt företag med världsledande teknologi inom området värmeaktiverad tvärbindning av plaster och polymera material. Bolaget utvecklar, tillverkar och säljer sina unika tvärbindare till den globala plastmarknaden. Bolagsbeskrivning och mer information om verksamheten finns på www.nexamchemical.comBolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Även om denna applikation har ett begränsat ekonomiskt värde, så är den en ytterligare bekräftelse på att Nexam Chemicals produkter är på väg att etableras inom elektronikområdet
Nexam’s VD Per Palmqvist Morin