Pressmeddelande: Nexam Chemicals patentansökan avseende katalys av tvärbindare kommer beviljas i Europa.

Nexam Chemical har fått besked från den Europeiska patentbyrån (EPO) att de avser att bevilja Nexam Chemicals patentansökan avseende katalys av tvärbindare.

Nexam Chemicals teknologi för tvärbindare, vilket inkluderar ett antal unika tvärbindnings-system, resulterar i förbättrad bearbetningsprocess av plaster samtidigt som viktiga egenskaper som värme och kemikaliebeständighet kan förbättras. Katalystekniken utvecklades för att möjliggöra för Nexam Chemicals tvärbindare att användas inom ett bredare temperaturområde och för att justera härdningshastighet och temperatur till specifika tillämpningar. Som tidigare meddelats har motsvarande patentansökan redan beviljats i USA.

“I praktiken innebär det att Nexam Chemicals teknologi för tvärbindare kan användas i ett ännu större område av plaster och därmed i ett ökat antal applikationer vilka hittills inte har varit tillgängliga. Kort sagt ger katalystekniken möjlighet till en större marknad och förbättrad konkurrenskraft för vår tvärbindningsteknologi”, säger Anders Spetz, CEO.

För mer information om Nexam Chemicals teknologi, vänligen se www.nexamchemical.com.

Notera: Detta pressmeddelande har översatts från engelska. Den engelska texten ska gälla för alla ändamål och gälla i det fall det föreligger någon diskrepans med den svenska versionen.

För mer information, kontakta:

Lennart Holm, styrelsens ordförande, +46-706 30 85 62, lennart.holm@nexamchemical.com

Anders Spetz, CEO, +46-703 47 97 00, anders.spetz@nexamchemical.com

Om Nexam Chemical
Nexam Chemical är ett svenskt företag med världsledande teknologi inom området värmeaktiverad tvärbindning av plaster och polymera material. Bolaget utvecklar, tillverkar och säljer sina unika tvärbindare till den globala plastmarknaden. Bolagsbeskrivning och mer information om verksamheten finns på
www.nexamchemical.com. Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

I praktiken innebär det att Nexam Chemicals teknologi för tvärbindare kan användas i ett ännu större område av plaster och därmed i ett ökat antal applikationer vilka hittills inte har varit tillgängliga. Kort sagt ger katalystekniken möjlighet till en större marknad och förbättrad konkurrenskraft för vår tvärbindningsteknologi.
Anders Spetz, CEO