Pressmeddelande: Nexams patentansökan avseende katalys av tvärbindning beviljas i USA.

Nexam har fått besked från det amerikanska patentverket (USPTO) att det kommer att bevilja bolagets amerikanska patentansökan avseende katalys av tvärbindning. Teknologin innebär att Nexas tvärbindare kan invändas inom ett större temperaturområde och att härdningshastigheten samt härdningstemperaturen kan anpassas till en specifik appplikation. 

Nexams tvärbindningsteknologi, vilken idag innefattar ett antal unika tvärbindare, gör att processbarheten hos plaster förbättras samtidigt som egenskaper som värmetålighet och kemikalieresistens ökar.

Praktiskt så innebär detta att Nexams tvärbindingsteknologi kan utnyttjas i ännu flera plaster och i ett utökat antal processer där restriktioner i t ex exponering för rätt aktiveringstemperatur är ett hinder idag. Kort sagt så möjliggör katalysteknologin en utökad marknadspotential och ett förbättrat konkurrensläge för vår tvärbindningsteknologi”, säger Per Palmqvist Morin, VD.

Nexam har för närvarande 4 beviljade patent, samt 40 pågående patentansökningar inom totalt 11 patentfamiljer.

Mer information om hur Nexams teknologi fungerar finns på http://www.nexam.se/Technology/.

För mer information, kontakta gärna:
Lennart Holm, styrelsens ordförande: +46 (0)706 30 8562
Per Palmqvist Morin, VD, +46 (0)706 55 55 82

Nexam Chemical är ett svenskt företag med världsledande teknologi inom området värmeaktiverad tvärbindning av plaster och polymera material. Bolaget utvecklar, tillverkar och säljer sina unika tvärbindare till den globala plastmarknaden. Bolagsbeskrivning och mer information om verksamheten finns på www.nexam.se. Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.

Taggar:

Om oss

Nexam Chemical är ett svenskt företag med världsledande teknologi inom området värmeaktiverad tvärbindning av plaster och polymera material. Bolaget utvecklar, tillverkar och säljer sina unika tvärbindare till den globala plastmarknaden. Bolagsbeskrivning och mer information om verksamheten finns på http://www.nexamchemical.com. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Praktiskt så innebär detta att Nexams tvärbindingsteknologi kan utnyttjas i ännu flera plaster och i ett utökat antal processer där restriktioner i t ex exponering för rätt aktiveringstemperatur är ett hinder idag. Kort sagt så möjliggör katalysteknologin en utökad marknadspotential och ett förbättrat konkurrensläge för vår tvärbindningsteknologi
Per Palmqvist Morin, VD