rPET-projektet avslutat med stor framgång

rPET-projektet, som pågått under 24 månader tillsammans med två europeiska partners, är nu avslutat och slutrapport till Vinnova har godkänts. Syftet med projektet var att via värmeaktiverad tvärbindning uppgradera återvunnen PET (rPET) för tillämpningar inom lättviktskonstruktioner.  Samarbetet har varit mycket framgångsrikt och projektmålen uppfyllda.

Huvudprodukten i projektet, skum baserad på rPET, har avsevärt förbättrats med avseende på ett flertal mekaniska egenskaper. Detta öppnar dels för möjligheter till material- och kostnadsbesparingar inom befintliga produkter, då man med mindre materialåtgång kan erhålla likvärdiga prestanda, men även för ökad konkurrenskraft mot andra produktområden där det idag används dyrare material.

Teknologin har även utvärderats för andra tekniska applikationer med lyckat resultat. Detta öppnar för nya affärsmöjligheter för Nexam Chemical.

Gå in på www.vinnova.se för att läsa mer om projektet. Nexam Chemical har erhållit hälften av sina projektkostnader i bidrag från Vinnova. Totalt bidrag som erhållits under projekttiden uppgår till cirka 2,9 MSEK.

”rPET-projektet har varit framgångsrikt och alla parter i projektet är mycket nöjda med utfallet. Vi har lyckats ta fram en produkt som redan har kommit en bra bit på vägen mot kommersialisering. Samarbetet med övriga parter i projektet har varit stimulerande och vi har under projektets gång samlat på oss mycket värdefull kunskap och erfarenhet om material, tillverkning och marknad.”, säger Dane Momcilovic, CTO Nexam Chemical.

För mer information, kontakta:

Anders Spetz, VD, +46-703 47 97 00, anders.spetz@nexamchemical.com 

____________________________________________________________________________

Om Nexam Chemical

Nexam Chemical utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt att kostnadseffektivt och med bibehållen produktionsteknik avsevärt förbättra tillverkningsprocess och egenskaper hos de flesta typer av plaster. Till de egenskaper som förbättras hör bland andra styrka, seghet, temperaturtålighet, kemikalieresistens och livslängd. De förbättrade egenskaperna gör det i sin tur möjligt att ersätta metaller och andra, ofta tyngre och dyrare konstruktions-material inom en rad olika tillämpningsområden. Även i applikationer där plast redan används förbättras tillverkningsprocess, minskar materialanvändning och möjliggörs användningen av mer miljövänliga alternativ. Exempel på kommersiella applikationer: rörtillverkning, skumtillverkning och högprestandaplaster. Mer information om verksamheten finns på www.nexamchemical.com. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

Taggar:

Om oss

Nexam Chemical är ett svenskt företag med världsledande teknologi inom området värmeaktiverad tvärbindning av plaster och polymera material. Bolaget utvecklar, tillverkar och säljer sina unika tvärbindare till den globala plastmarknaden. Bolagsbeskrivning och mer information om verksamheten finns på http://www.nexamchemical.com. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Samarbetet med övriga parter i projektet har varit stimulerande och vi har under projektets gång samlat på oss mycket värdefull kunskap och erfarenhet om material, tillverkning och marknad.
Dane Momcilovic, CTO