300 000 invånare i São Paulo-regionen får tillförlitligare strömförsörjning med Nexans innovativa luftledningsteknik

Den nya kraftledningen mellan Jandira och Cotia är världens första kommersiella installation av Lo-Sag™-ledare med en kompositkärna av kolfiber som är både lättare och fördubblar kapaciteten.

Den brasilianska storstadsregionen São Paulo har idag 20 miljoner invånare. Regionen omfattar även staden Cotia där runt 300 000 människor bor och arbetar.

För att förbättra sin service har Eletropaulo, det största energibolaget i regionen, byggt en ny kraftledning med Lo-Sag™, en innovativ luftledningsteknologi från Nexans. Den värmebeständiga konstruktionen, baserad på en kärna av kolfiber, är både lättare och starkare än traditionella ledare, och erbjuder dubbla överföringskapaciteten.

Enligt Sidney Ueda, Nexans produktchef i Brasilien, är detta en banbrytande installation.
– Detta är världens första kommersiella installation av Lo-Sag™, och den utgör en viktig milstolpe efter de framgångsrika testinstallationerna i Brasilien och Frankrike.

Det svåraste enligt Sidney Ueda var att anpassa lösningen till energimängden som ska överföras.
– 21 kilometer av Nexans 138 kV-ledare användes för att åstadkomma en 3,5 km lång dubbel transmissionsledning, tillägger Sidney Ueda.

För kunden, Eletropaulo, har samarbetet med Nexans under projektets gång varit mycket värdefullt.
– Nexans har funnits med från projektstarten och hjälpt oss att välja ut den bästa ledaren, berättar Amadeu Macedo, Eletropaulos teknikspecialist.

Den nya kraftledningen från Jandira till Cotia innebär att belastningen på befintliga linjer minskar och har också andra fördelar för regionen.
– Eftersom den är ny minskar risken för fel och avbrott i strömförsörjningen, säger Amadeu Macedo.

Det är inte bara regioninvånarna som får nytta av den nya ledningen. Flera stora företag i regionen får sin el i högspänningsform. Till kunderna hör utbildningscentret för São Paulos fotbollsklubb som var värdar för Colombias landslag under fotbolls-VM i somras.

Eva Wallin, Kommunikationschef, Nexans Sweden AB, tfn 0325 - 801 98, e-post eva.wallin@nexans.com

Om Nexans

Nexans tryggar tillgången på energi genom sitt stora och varierade utbud av kablar och kabellösningar som förbättrar våra kunders verksamhet och resultat världen över. Nexans ambition är att vara en samarbetspartner och ett stöd för kunderna inom fyra huvudaffärsområden: kraftöverföring och distribution (till havs och på land), energiresurser (olja och gas, gruvdrift och förnybara energikällor), transporter (väg, järnväg, flyg och fartyg) och installation (kommersiella byggnader, bostäder och datacentraler). Nexans strategi bygger på en ständig innovation av produkter, lösningar och tjänster, kompetensutveckling för medarbetare, utbildning av kunder och introduktion av säkra industriprocesser med så liten miljöpåverkan som möjligt.
Under 2013 blev Nexans det första företaget i kabelindustrin som bildade en stiftelse för att främja långsiktiga projekt som ger utsatta samhällen runt om i världen tillgång till energi.
Med en industriell närvaro i över 40 länder och försäljningskontor över hela världen, hade Nexans 2013 närmare 26 000 anställda och en omsättning på cirka 6,7 miljarder euro. Nexans är börsnoterat på NYSE Euronext Paris, avdelning A.
För mer information, besök nww.nexans.com.

Taggar:

Dokument & länkar

Citat

Detta är världens första kommersiella installation av Lo-Sag™, och den utgör en viktig milstolpe efter de framgångsrika testinstallationerna i Brasilien och Frankrike.
Sidney Ueda, Nexans produktchef i Brasilien
21 kilometer av Nexans 138 kV-ledare användes för att åstadkomma en 3,5 km lång dubbel transmissionsledning
Sidney Ueda, Nexans produktchef i Brasilien
Nexans har funnits med från projektstarten och hjälpt oss att välja ut den bästa ledaren.
Amadeu Macedo, Eletropaulos teknikspecialist