Chatta om matte

"På Nexans tycker vi att det är viktigt att ha ett nära samarbete med skolorna i vårt närområde. Med "Mattecoach på nätet" vill vi stötta och samtidigt visa på vikten av naturorienterande ämnen i skolan."
Nu kan elever i Tranemo kommun chatta sig till bättre betyg genom Nexans och Tranemo kommuns gemensamma satsning "Mattecoach på nätet".

 ”Mattecoach på nätet” är en tjänst som drivs av Vetenskapens hus, där blivande lärare vid KTH, Linköpings, Karlstads och Stockholms Universitet, under kvällstid, gratis och anonymt, chattar med elever som behöver hjälp med matteläxan. Förutsättningen för att elever ska kunna delta är att kommun eller företag är med och betalar, som sk partners till Vetenskapens hus.

– På Nexans tycker vi att det är viktigt att ha ett nära samarbete med skolorna i vårt närområde. Under många år har vi stöttat skolor och elever genom bland annat stipendier och stöd till UF-företag. Vi tar även gärna emot feriearbetare, studiebesök, PRAO-elever och ordnar APU-platser, säger personalchef Elisabeth Erikson på Nexans Sweden.

Efter ett tv-inslag i Rapport om ”Mattecoach på nätet” föddes idén hos Nexans att kunna ge även elever i Tranemo detta stöd. Nexans och Tranemo kommun, i nära samarbete med rektorer och mattelärare på Tranängsskolan och Tranemo gymnasium, introducerar nu tjänsten "Mattecoach på nätet".

– Med "Mattecoach på nätet" vill vi stötta och samtidigt visa på vikten av naturorienterande ämnen i skolan. Den nya nättjänsten passar även bra ihop med skolans egen satsning på Mattelyftet, som pågår parallellt, säger Elisabeth Erikson.

"Mattecoach på nätet" lanseras den 4 november 2014 för samtliga elever på högstadiet och gymnasiet i Tranemo kommun. I och med det, blir Tranemo den första västsvenska kommun som lanserar denna online-tjänst för elever.

Eva Wallin, Kommunikationschef, Nexans Sweden AB, tfn 0325 - 801 98, e-post eva.wallin@nexans.com

Om Nexans

Nexans tryggar tillgången på energi genom sitt stora och varierade utbud av kablar och kabellösningar som förbättrar våra kunders verksamhet och resultat världen över. Nexans ambition är att vara en samarbetspartner och ett stöd för kunderna inom fyra huvudaffärsområden: kraftöverföring och distribution (till havs och på land), energiresurser (olja och gas, gruvdrift och förnybara energikällor), transporter (väg, järnväg, flyg och fartyg) och installation (kommersiella byggnader, bostäder och datacentraler). Nexans strategi bygger på en ständig innovation av produkter, lösningar och tjänster, kompetensutveckling för medarbetare, utbildning av kunder och introduktion av säkra industriprocesser med så liten miljöpåverkan som möjligt.
Under 2013 blev Nexans det första företaget i kabelindustrin som bildade en stiftelse för att främja långsiktiga projekt som ger utsatta samhällen runt om i världen tillgång till energi.
Med en industriell närvaro i över 40 länder och försäljningskontor över hela världen, hade Nexans 2013 närmare 26 000 anställda och en omsättning på cirka 6,7 miljarder euro. Nexans är börsnoterat på NYSE Euronext Paris, avdelning A.
För mer information, besök nww.nexans.com.

Taggar:

Dokument & länkar

Citat

På Nexans tycker vi att det är viktigt att ha ett nära samarbete med skolorna i vårt närområde. Under många år har vi stöttat skolor och elever genom bland annat stipendier och stöd till UF-företag. Vi tar även gärna emot feriearbetare, studiebesök, PRAO-elever och ordnar APU-platser.
Personalchef Elisabeth Erikson
Med
Personalchef Elisabeth Erikson