DONG Energy och Nexans sluter ännu ett ramavtal om array-kablar för offshorebruk

Ramavtal med möjlighet till leverans av upp till 1 750 kilometer array-kabel för havsbaserade vindparksprojekt.

DONG Energy i Danmark och Nexans ingick den 1 juli 2014 ett nytt ramavtal om leverans av upp till 1 750 kilometer sjökabel till vindparker utanför Storbritanniens kust. Kablarna ska användas för att koppla ihop vindturbinerna med varandra och ansluta dem till transformatorplattformarna. Ramavtalet löper till slutet av 2020 och kan förlängas med två år. Det danska energibolaget har också option på att utöka avtalet till att även omfatta leverans och installation av kabeltillbehör.

DONG Energy har redan utrustat flera stora vindparker med kablar från Nexans, bland annat West of Duddon Sands och Westermost Rough i Storbritannien samt Borkum Riffgrund och Gode Wind 1-2 i Tyskland.

– Mångåriga affärsrelationer med DONG Energy är ett bevis på vår expertis på havskabelområdet, sa Nexans Deutschlands VD Christof Barklage i samband med att kontraktet undertecknades. Att sluta ett avtal av den här omfattningen skapar också goda förutsättningar för tillväxt i vår havskabelverksamhet här i Hannover, lade han till, och betonade betydelsen av detta kontrakt för Hannoveranläggningen.

Eva Wallin, Kommunikationschef, Nexans Sweden AB, tfn 0325 - 801 98, e-post eva.wallin@nexans.com

Om Nexans

Nexans tryggar tillgången på energi genom sitt stora och varierade utbud av kablar och kabellösningar som förbättrar våra kunders verksamhet och resultat världen över. Nexans ambition är att vara en samarbetspartner och ett stöd för kunderna inom fyra huvudaffärsområden: kraftöverföring och distribution (till havs och på land), energiresurser (olja och gas, gruvdrift och förnybara energikällor), transporter (väg, järnväg, flyg och fartyg) och installation (kommersiella byggnader, bostäder och datacentraler). Nexans strategi bygger på en ständig innovation av produkter, lösningar och tjänster, kompetensutveckling för medarbetare, utbildning av kunder och introduktion av säkra industriprocesser med så liten miljöpåverkan som möjligt.
Under 2013 blev Nexans det första företaget i kabelindustrin som bildade en stiftelse för att främja långsiktiga projekt som ger utsatta samhällen runt om i världen tillgång till energi.
Med en industriell närvaro i över 40 länder och försäljningskontor över hela världen, hade Nexans 2013 närmare 26 000 anställda och en omsättning på cirka 6,7 miljarder euro. Nexans är börsnoterat på NYSE Euronext Paris, avdelning A.
För mer information, besök nww.nexans.com.

Taggar:

Dokument & länkar

Citat

Mångåriga affärsrelationer med DONG Energy är ett bevis på vår expertis på havskabelområdet.
Nexans Germanys VD Christof Barklage
Att sluta ett avtal av den här omfattningen skapar också goda förutsättningar för tillväxt i vår havskabelverksamhet här i Hannover
Nexans Germanys VD Christof Barklage