ENERGINET.DK väljer Nexans PEX-isolerade kabel med ledare av aluminium

Nexans PEX-isolerade kabel med aluminiumledare för markförläggning kommer att användas för att förbinda den havsbaserade vindkraftparken Kriegers Flak med det danska elnätet.

Den danska vindkraftparken Kriegers Flak i Östersjön ska få en säker anslutning till elnätet med Nexans 400 kV PEX-isolerade kablar med ledare av aluminium. Kontraktet, värt cirka 7 miljoner euro, är en del i nätanslutningen av Danmarks största vindkraftpark som har en kapacitet på 600 MW.

Nexans ska tillverka och leverera 57 km 400 kV kabel med PEX-isolering (tvärbunden polyeten). PEX-kablarna ingår i ett marknät som ska förbinda Kriegers Flak, beläget i Östersjön, med det danska elnätet. De Nexans-tillverkade kablarna ska koppla ihop transformatorstationerna i Ishøj och Hovedgård, en sträcka på runt 19 km.

Nexans kommer även att övervaka installationsprocessen. Kablarna har ledare av aluminium och är aluminiumskärmade. Denna konstruktion erbjuder en optimerad total ägandekostnad jämfört med konventionella lösningar. ENERGINET.DK valde Nexans på grund av den kostnadseffektiva tekniklösningen och förmågan att driva projekt anpassade till kundens specifika önskemål.

Torben Glar Nielsen, teknikdirektör på ENERGINET.DK:
 – Vi ser fram emot att samarbeta med Nexans. Det är viktigt att ha en partner som förstår de tekniska kraven i projektet och har förmågan att genomföra det.

ENERGINET.DK genomför även en nationell kabelhandlingsplan som inbegriper nedmontering av 2 900 km luftledningar och dragning av 2 600 km markförlagd kabel fram till 2030. 900 km av dessa har redan installerats.

Nexans och ENERGINET.DK har tidigare haft ett givande samarbete i Køge Bugt-projektet, som är en etapp i den nationella kabelhandlingsplanen.

Cyprien Felderspiel, VP Sales & Marketing Land High Voltage på Nexans tillägger:
– Det här kontraktet blir en fortsättning på samarbetet mellan Nexans och ENERGINET.DK. Vi är mycket glada över att få arbeta med ENERGINET.DK i detta projekt för förnybar energi som ska förbättra miljön och skapa ett stabilare elnät i Danmark.

Den havsbaserade vindkraftparken Kriegers Flak kommer att ligga i dansk ekonomisk zon i Östersjön, 25 km öster om ön Møn. Vindkraftverket kommer att ha en kapacitet på 600 MW. Anslutningen till elnätet ska vara i drift i slutet av 2018. Kablarna kommer att tillverkas vid Nexans anläggning i Charleroi, Belgien.

Eva Wallin, Kommunikationschef, Nexans Sweden AB, tfn 0325 - 801 98, e-post eva.wallin@nexans.com

Om Nexans

Nexans tryggar tillgången på energi genom sitt stora och varierade utbud av kablar och kabellösningar som förbättrar våra kunders verksamhet och resultat världen över. Nexans ambition är att vara en samarbetspartner och ett stöd för kunderna inom fyra huvudaffärsområden: kraftöverföring och distribution (till havs och på land), energiresurser (olja och gas, gruvdrift och förnybara energikällor), transporter (väg, järnväg, flyg och fartyg) och installation (kommersiella byggnader, bostäder och datacentraler). Nexans strategi bygger på en ständig innovation av produkter, lösningar och tjänster, kompetensutveckling för medarbetare, utbildning av kunder och introduktion av säkra industriprocesser med så liten miljöpåverkan som möjligt.
Under 2013 blev Nexans det första företaget i kabelindustrin som bildade en stiftelse för att främja långsiktiga projekt som ger utsatta samhällen runt om i världen tillgång till energi.
Med en industriell närvaro i över 40 länder och försäljningskontor över hela världen, hade Nexans 2013 närmare 26 000 anställda och en omsättning på cirka 6,7 miljarder euro. Nexans är börsnoterat på NYSE Euronext Paris, avdelning A.
För mer information, besök www.nexans.se.

Taggar:

Dokument & länkar

Citat

Vi ser fram emot att samarbeta med Nexans. Det är viktigt att ha en partner som förstår de tekniska kraven i projektet och har förmågan att genomföra det.
Torben Glar Nielsen, teknikdirektör på ENERGINET.DK
Det här kontraktet blir en fortsättning på samarbetet mellan Nexans och ENERGINET.DK. Vi är mycket glada över att få arbeta med ENERGINET.DK i detta projekt för förnybar energi som ska förbättra miljön och skapa ett stabilare elnät i Danmark.
Cyprien Felderspiel, VP Sales & Marketing Land High Voltage på Nexans