Europas största solpark utrustas med Nexans solcellskablar

Nexans har tilldelats ett kontrakt av Eiffage Energie för Clemessys räkning. Kontraktet gäller leverans av specialkablar för solcellslösningar samt kraftkablar till Cestas solpark i Frankrike.

Europas största solpark kommer att kopplas ihop med Nexans solcellskablar i EnergyflexÒ-serien. Eiffage Energie har gett Nexans i uppdrag att leverera 90 procent av kablarna till Cestas solpark i Frankrike. Enligt kontraktet ska Nexans tillverka och leverera cirka 5 000 kilometer mellan- och lågspänningskablar, solcellskablar samt datakablar (optofiber).

Solparken, som ligger i närheten av Bordeaux i sydvästra Frankrike, kommer att producera mer än 350 GWh per år med en toppkapacitet på 300 MW. Eiffage Energie driver anläggningen på uppdrag av Clemessy som leder ett konsortium av flera investerare, däribland Neoen, grundat för att bygga upp, driva och underhålla parken.

Omkring en miljon solcellspaneler kommer att täcka det 250 hektar stora markområdet, uppdelat på 25 solkraftverk. Parken kommer att ansluts till elnätet i oktober 2015.

Nexans EnergyflexÒ-kablar erbjuder hållbara anslutningar med hög prestanda mellan solcellspanelerna och växelriktarna som ska omvandla solenergin till användbar växelström. EnergyflexÒ-kablarna utvecklades av Nexans för att möta den ökande efterfrågan på tillförlitliga och effektiva kablar för solkraftsmarknaden.

Fernando Dos Santos, projektledare för solkraft på Eiffage Energie kommenterar:
– Eiffage Energie valde Nexans som leverantör till detta projekt på grund av det heltäckande utbudet av låg- och mellanspänningskablar för solkraft. En annan viktig faktor var att Nexans kan erbjuda avancerade logistiklösningar och direktleveranser till anläggningen.

Kablarna tillverkas vid Nexans anläggningar i Bourg-en-Bresse, Jeumont och Andrézieux, i Frankrike. Installationen ska slutföras under sommaren 2015.

Eva Wallin, Kommunikationschef, Nexans Sweden AB, tfn 0325 - 801 98, e-post eva.wallin@nexans.com

Om Nexans

Nexans tryggar tillgången på energi genom sitt stora och varierade utbud av kablar och kabellösningar som förbättrar våra kunders verksamhet och resultat världen över. Nexans ambition är att vara en samarbetspartner och ett stöd för kunderna inom fyra huvudaffärsområden: kraftöverföring och distribution (till havs och på land), energiresurser (olja och gas, gruvdrift och förnybara energikällor), transporter (väg, järnväg, flyg och fartyg) och installation (kommersiella byggnader, bostäder och datacentraler). Nexans strategi bygger på en ständig innovation av produkter, lösningar och tjänster, kompetensutveckling för medarbetare, utbildning av kunder och introduktion av säkra industriprocesser med så liten miljöpåverkan som möjligt.
Under 2013 blev Nexans det första företaget i kabelindustrin som bildade en stiftelse för att främja långsiktiga projekt som ger utsatta samhällen runt om i världen tillgång till energi.
Med en industriell närvaro i över 40 länder och försäljningskontor över hela världen, hade Nexans 2014 närmare 26 000 anställda och en omsättning på 6,4 miljarder euro. Nexans är börsnoterat på NYSE Euronext Paris, avdelning A.
För mer information, besök www.nexans.se.

Taggar:

Dokument & länkar

Citat

Eiffage Energie valde Nexans som leverantör till detta projekt på grund av det heltäckande utbudet av låg- och mellanspänningskablar för solkraft. En annan viktig faktor var att Nexans kan erbjuda avancerade logistiklösningar och direktleveranser till anläggningen.
Fernando Dos Santos, projektledare för solkraft på Eiffage Energie