Gaskompressorstation på Åsgards gasfält kommer att drivas med umbilicalkablar från Nexans

Nexans levererar kraft-umbilicalkablar till världens första gaskompressorstation på havsbotten vid Åsgard gasfält i Norska havet.

Världens första gaskompressorstation på havsbotten kommer att tas i drift på Åsgard gasfält nästa år efter att Nexans levererat tekniskt avancerade kraft-umbilicalkablar till Statoil som är fältets operatör. De innovativa umbilicalkablarna från Nexans rymmer både kraft-, fiberoptik- och hydraulikledningar för överföring av el, signaler och flytande vätska till kompressorer och pumpar, samt för kommunikation mellan Åsgard A, Åsgard B och kompressorstationen på havsbotten.

Midgard och Mikkel, två satellitfält som är kopplade till Åsgard, håller på att tappa det tryck som krävs för att hålla igång flödet till den halvt nedsänkbara plattformen Åsgard B. Kompressorstationen kommer att bidra till att förbättra flödet och öka utvinningen av dessa fält. Det ligger en stor potential i att använda gaskomprimeringssystem på havsbottnar för att öka den framtida utvinningsgraden och förlänga livslängden även på andra havsolje- och gasfält.

Stationen är resultatet av en banbrytande teknikutveckling för undervattensinstallationer, och ett viktigt steg mot en komplett undervattensfabrik Den utvecklade undervattenstekniken kan också bli viktig för framtida utvinning av olje- och gasfält på stora djup och på avlägsna platser.

För Åsgard-projektet som helhet har Nexans konstruerat, utvecklat, kvalificerat och levererat mer än 180 kilometer statiska och dynamiska kraft-umbilicalkablar, kraftkablar och fiberoptiska kablar till Statoil. Nexans har även svarat för viktiga tillbehör till dynamiska kraft-umbilicalkablar och en av de längsta skarvmodulerna som någonsin installerats i världen.

Dirk Steinbrink, chef för högspännings- och undervattenskabeldivisionen, säger:
– Nexans teknik och expertis kommer att vara avgörande för att Statoil ska kunna få ut den fulla potentialen ur gasreserven på Åsgard. Kompressorstationen på havsbotten är ett viktigt första steg på vägen mot en komplett undervattensfabrik, och Nexans bidrag till den tekniska utvecklingen kan betyda att livslängden på världens olje- och gasfält ökar med många år.

Truls Aarum, projektansvarig för Nexans hybridundervattenskablar tillägger:
– Vi är stolta över att gå i spetsen för utvecklingen på detta område. Det mångåriga samarbetet med Statoil har betytt mycket för att underlätta denna teknikutveckling.

Leveransen installerades och testades nyligen med gott resultat. Nexans fabriker i Rognan, Namsos och Halden har alla tillverkat kablar till projektet. Övriga projektpartners på Åsgard-fältet är Petoro, Eni Norge, Total E&P Norge och ExxonMobil.

Eva Wallin, Kommunikationschef, Nexans Sweden AB, tfn 0325 - 801 98, e-post eva.wallin@nexans.com

Om Nexans

Nexans tryggar tillgången på energi genom sitt stora och varierade utbud av kablar och kabellösningar som förbättrar våra kunders verksamhet och resultat världen över. Nexans ambition är att vara en samarbetspartner och ett stöd för kunderna inom fyra huvudaffärsområden: kraftöverföring och distribution (till havs och på land), energiresurser (olja och gas, gruvdrift och förnybara energikällor), transporter (väg, järnväg, flyg och fartyg) och installation (kommersiella byggnader, bostäder och datacentraler). Nexans strategi bygger på en ständig innovation av produkter, lösningar och tjänster, kompetensutveckling för medarbetare, utbildning av kunder och introduktion av säkra industriprocesser med så liten miljöpåverkan som möjligt.
Under 2013 blev Nexans det första företaget i kabelindustrin som bildade en stiftelse för att främja långsiktiga projekt som ger utsatta samhällen runt om i världen tillgång till energi.
Med en industriell närvaro i över 40 länder och försäljningskontor över hela världen, hade Nexans 2013 närmare 26 000 anställda och en omsättning på cirka 6,7 miljarder euro. Nexans är börsnoterat på NYSE Euronext Paris, avdelning A.
För mer information, besök nww.nexans.com.

Taggar:

Dokument & länkar

Citat

– Nexans teknik och expertis kommer att vara avgörande för att Statoil ska kunna få ut den fulla potentialen ur gasreserven på Åsgard. Kompressorstationen på havsbotten är ett viktigt första steg på vägen mot en komplett undervattensfabrik, och Nexans bidrag till den tekniska utvecklingen kan betyda att livslängden på världens olje- och gasfält ökar med många år.
Dirk Steinbrink, chef för Nexans högspännings- och undervattenskabeldivisionen
Vi är stolta över att gå i spetsen för utvecklingen på detta område. Det mångåriga samarbetet med Statoil har betytt mycket för att underlätta denna teknikutveckling.
Truls Aarum, projektansvarig för Nexans hybridundervattenskablar