Genombrott för Nexans på den malaysiska offshoremarknaden med umbilicalorder för ett utbyggnadsprojekt på F29-fältet

Tecknar avtal om leverans av 22 km lång elektrohydraulisk umbilical till Malaysias offshoresektor

Nexans, en av världens ledande kabeltillverkare, har fått ett genombrott på Malaysias offshoremarknad  genom tilldelningen av ett större kontrakt från Persada Engineering. Kontraktet gäller leverans av en elektrohydraulisk umbilical till Sarawak Shell Berhads utbyggnad av F29-fältet.

Den 22 km långa umbilicalen från Nexans ska installeras på runt 100 meters djup ute till havs och säkra kommunikations- och styrfunktioner i samband med utbyggnaden av F29-fältet. Nexans kommer att svara för leverans och transport av umbilicalen med tillbehör. Enligt avtalet ska detta ske på bara 72 veckor.

 – Detta umbilicalkontrakt för Persada Engineering är viktigt för Nexans som gör sitt återinträde på den malaysiska offshoremarknaden med ett projekt för en mycket inflytelserik slutkund – Sarawak Shell Berhad, säger Jon Arne Häll, teknisk direktör för Nexans Hybrid Underwater Cable-division i Norge.
– Nexans förmåga att utveckla, tillverka och leverera avancerade umbilicalkablar för havsförläggning är redan välkänd i USA och Europa, och detta är ett utmärkt tillfälle att visa vad vi kan i Asien.

Umbilicalen till F29-fältet kommer att tillverkas i Nexans fabrik i Halden, Norge.

Eva Wallin, Kommunikationschef, Nexans Sweden AB, tfn 0325 - 801 98, e-post eva.wallin@nexans.com

Om Nexans

Nexans är en global och ledande expert inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för kraftöverföring och distribution, industri och installation. Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät till energitillgångar (vindkraftsturbiner, solceller, olja och gas eller gruvdrift) och till transporter (skeppsbyggnad, flyg- och fordonsindustri, automation och järnvägar).
Nexans tar ansvar för en hållbar utveckling och detta arbete är en integrerad del av företagets globala och operativa strategi. Ständiga innovationer av produkter, lösningar och tjänster, medarbetarnas utveckling och engagemang, kundorienterin, samt säkra industriella processer med begränsad miljöpåverkan är alla viktiga beståndsdelar i arbetet för en hållbar framtid. 
Med industriell närvaro i 40 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 25 000 anställda och en försäljning under 2012 på 7,2 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen. Mer information på www.nexans.se eller www.nexans.mobi.

Taggar:

Dokument & länkar

Citat

Detta umbilicalkontrakt för Persada Engineering är viktigt för Nexans som gör sitt återinträde på den malaysiska offshoremarknaden med ett projekt för en mycket inflytelserik slutkund – Sarawak Shell Berhad.
Jon Arne Häll, teknisk direktör för Nexans Hybrid Underwater Cable-division i Norge
Nexans förmåga att utveckla, tillverka och leverera avancerade umbilicalkablar för havsförläggning är redan välkänd i USA och Europa, och detta är ett utmärkt tillfälle att visa vad vi kan i Asien.
Jon Arne Häll, teknisk direktör för Nexans Hybrid Underwater Cable-division i Norge