Investerar för fortsatt fiberutbyggnad

"Med denna investering kan vi behålla vår marknadsledande position och fortsätta leverera kvalitetskablar till våra nöjda kunder. Dessutom bidrar vi till den svenska samhällsutvecklingen, skapandet av bredbandsinfrastruktur för framtiden."

Allt fler använder internet, vilket också gör att efterfrågan på bredband via fiber ökar. Den 25 november invigdes en ny maskinlinje på Nexans fabrik i Grimsås, som ska möta det ökade behovet av fiberkabel.

53 % av de svenska hushållen kan idag beställa internettjänster via fiber. Det finns 1,4 miljoner hushåll med fiberabonnemang. Detta gör Sverige näst bäst i Europa vad gäller bredbandsinfrastruktur.

Ändå är bredbandsnäten långt ifrån färdigutbyggda. För att uppnå förra regeringens bredbandsmål att 90 % av hushållen ska ha tillgång till 100 Mbit innan 2020, behöver ytterligare 50 miljarder kronor satsas. Och för att nå resterande del, upp till nästan 100 %, krävs 30 miljarder till.  

– Ni går en ljus framtid till mötes. Jag är glad för er skull. Ni gör denna investering helt rätt i tiden, menade Mikael Ek, vd på Svenska Stadsnätsföreningen som var en av talarna under invigningen.

Det förändrade internetanvändandet, med ökning av framför allt streamingtjänster för film och tv, ställer allt högre krav på kapaciteten i bredbandsnäten. I en inte alltför avlägsen framtid är det så kallade e-samhället en realitet, enligt Mikael Ek. Där konsumerar vi kommunala och statliga tjänster, som skola, kultur och omsorg via nätet. Något som ökar kraven på kapaciteten ytterligare.

Nexans nya fiberlinjen är ett led i företagets strategiska satsning och en investering som kommer att möjliggöra en effektivare produktion och ökad tillverkningskapacitet av så kallade mikrokablar. Dessa kablar utgör en viktig del i den svenska bredbandsutbyggnaden genom så kallad fiber-till-hemmet.

– Med denna investering kan vi behålla vår marknadsledande position och fortsätta leverera kvalitetskablar till våra nöjda kunder. Dessutom bidrar vi till den svenska samhällsutvecklingen, skapandet av bredbandsinfrastruktur för framtiden, något som vi är oerhört stolta över, menade Nexans vd Fredrik Klasson, innan han tillsammans med Mikael Ek invigde den nya fiberlinjen genom att trycka på startknappen.

Den första fiberkabeln från Nexans fabrik i Grimsås levererades 1984. Ett 30-årsjubileum som alltså firas med ytterligare investeringar. Vid invigningen deltog närmare 80 särskilt inbjudna gäster; medarbetare och leverantörer tillsammans med Mikael Ek, vd på Svenska Stadsnätsföreningen, Crister Persson, kommunstyrelsens ordförande i Tranemo kommun samt ledningsgruppen för Nexans Sweden.

Eva Wallin, Kommunikationschef, Nexans Sweden AB, tfn 0325 - 801 98, e-post eva.wallin@nexans.com

Om Nexans

Nexans tryggar tillgången på energi genom sitt stora och varierade utbud av kablar och kabellösningar som förbättrar våra kunders verksamhet och resultat världen över. Nexans ambition är att vara en samarbetspartner och ett stöd för kunderna inom fyra huvudaffärsområden: kraftöverföring och distribution (till havs och på land), energiresurser (olja och gas, gruvdrift och förnybara energikällor), transporter (väg, järnväg, flyg och fartyg) och installation (kommersiella byggnader, bostäder och datacentraler). Nexans strategi bygger på en ständig innovation av produkter, lösningar och tjänster, kompetensutveckling för medarbetare, utbildning av kunder och introduktion av säkra industriprocesser med så liten miljöpåverkan som möjligt.
Under 2013 blev Nexans det första företaget i kabelindustrin som bildade en stiftelse för att främja långsiktiga projekt som ger utsatta samhällen runt om i världen tillgång till energi.
Med en industriell närvaro i över 40 länder och försäljningskontor över hela världen, hade Nexans 2013 närmare 26 000 anställda och en omsättning på cirka 6,7 miljarder euro. Nexans är börsnoterat på NYSE Euronext Paris, avdelning A.
För mer information, besök nww.nexans.com.

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Ni går en ljus framtid till mötes. Jag är glad för er skull. Ni gör denna investering helt rätt i tiden
Mikael Ek, vd på Svenska Stadsnätsföreningen
Med denna investering kan vi behålla vår marknadsledande position och fortsätta leverera kvalitetskablar till våra nöjda kunder. Dessutom bidrar vi till den svenska samhällsutvecklingen, skapandet av bredbandsinfrastruktur för framtiden, något som vi är oerhört stolta över.
Nexans vd Fredrik Klasson