Kryssningsbåtar från Meyer Werft utrustade med Nexans SHIPLINK®-kablar

Anthem of the Seas, ett lyxkryssningsfartyg som byggts på fartygsvarvet Meyer Werft i Tyskland har nu sjösatts med Nexans kablar ombord.

Norwegian Escape, ett annat nytt kryssningsfartyg i lyxklassen som är under byggnation på Meyer Werft, kommer också att förses med Nexans-kablar. Leveranserna av Nexans kablar till de här två fartygen ingår i ett flerårskontrakt som utgör fortsättningen på ett 25-årigt samarbete mellan de båda företagen.

Nexans levererar lågspända kraft-, instrumenterings- och styrkablar samt mellanspända kraftkablar som är viktiga för kryssningsfartygens drift. Runt 3 000 km kabel har levererats till Anthem of the Seas och omkring 2 400 km ska levereras till Norwegian Escape.

Kablarna är halogenfria och brandbeständiga med särskilt hög prestanda när det gäller rökbildning och utsläpp av giftiga gaser vid en eventuell brand. Nexans utvecklade en ny standard för att uppfylla projektets krav på brandbeständighet. Kablarna ska hålla lika länge som fartyget, vilket beräknas vara cirka 25 år. Kablarna ska tillverkas vid Nexans anläggning i Mönchengladbach i Tyskland som specialiserat sig på produktion av fartygskablar till kunder över hela världen.

Royal Caribbeans Anthem of the Seas är världens tredje största kryssningsfartyg med en kapacitet på över 4 000 passagerare på 18 däck. Norwegian Cruise Lines Norwegian Escape har en kapacitet på 4 200 passagerare och förväntas bli klar senare i år.

Sven Smid, huvudansvarig för inköpen inom kabelsegmentet på Meyer Werft säger i en kommentar:
Vi har sedan länge haft ett fruktbart samarbete med Nexans och ser fram emot att fortsätta samarbetet framöver. Nexans förstår Meyer Werft och behoven i våra projekt.
– Nexans har en mångårig relation med Meyer Werft och har försett skeppsvarvet med tusentals kilometer kabel under de senaste 25 årens samarbete. Detta kontrakt stärker relationen mellan Nexans och Meyer Werft ytterligare och vi är mycket glada över detta framgångsrika samarbete,
tillägger Stephane Mortelette, ansvarig för Shipbuilding-segmentet på Nexans.

Eva Wallin, Kommunikationschef, Nexans Sweden AB, tfn 0325 - 801 98, e-post eva.wallin@nexans.com

Om Nexans

Nexans tryggar tillgången på energi genom sitt stora och varierade utbud av kablar och kabellösningar som förbättrar våra kunders verksamhet och resultat världen över. Nexans ambition är att vara en samarbetspartner och ett stöd för kunderna inom fyra huvudaffärsområden: kraftöverföring och distribution (till havs och på land), energiresurser (olja och gas, gruvdrift och förnybara energikällor), transporter (väg, järnväg, flyg och fartyg) och installation (kommersiella byggnader, bostäder och datacentraler). Nexans strategi bygger på en ständig innovation av produkter, lösningar och tjänster, kompetensutveckling för medarbetare, utbildning av kunder och introduktion av säkra industriprocesser med så liten miljöpåverkan som möjligt.
Under 2013 blev Nexans det första företaget i kabelindustrin som bildade en stiftelse för att främja långsiktiga projekt som ger utsatta samhällen runt om i världen tillgång till energi.
Med en industriell närvaro i över 40 länder och försäljningskontor över hela världen, hade Nexans 2014 närmare 26 000 anställda och en omsättning på 6,4 miljarder euro. Nexans är börsnoterat på NYSE Euronext Paris, avdelning A.
För mer information, besök www.nexans.se.

Taggar:

Dokument & länkar

Citat

Vi har sedan länge haft ett fruktbart samarbete med Nexans och ser fram emot att fortsätta samarbetet framöver. Nexans förstår Meyer Werft och behoven i våra projekt.
Sven Smid, huvudansvarig för inköpen inom kabelsegmentet på Meyer Werft
Nexans har en mångårig relation med Meyer Werft och har försett skeppsvarvet med tusentals kilometer kabel under de senaste 25 årens samarbete. Detta kontrakt stärker relationen mellan Nexans och Meyer Werft ytterligare och vi är mycket glada över detta framgångsrika samarbete.
Stephane Mortelette, ansvarig för Shipbuilding-segmentet på Nexans