Nexans anordnar teknikkonferens om energibesparingar för datacentraler

Ämnet för Nexans kabelkonferens är förbättrad effektivitet och energiförbrukning för datacentraler

Den 1 december 2014 anordnar Nexans en konferens för datacentraler. ”Data Centre Cabling Evolution for Energy Savings and Efficiencies” är namnet på konferensen som kommer att se närmare på hur man kan möta behovet av effektivare och energisnålare datacentraler.  

Nexans specialister och andra branschexperter kommer att hålla föredrag om aktuella frågor som berör datacentraler, bland annat den ökande efterfrågan på datatrafik, behovet av bättre energieffektivitet samt miljöpåverkan från datorverksamhet. Konferensen omfattar även en utställning och avslutas med en paneldiskussion.  

– Nu är det dags för en ny generation av datacentraler, berättar Oene-Wim Stallinga, marknadschef på Nexans Cabling Solutions. Trycket är stort på både IT- och datacentralschefer att sänka kostnaderna för databearbetning. De måste också ta hänsyn till miljöpåverkan från elintensiva datacentraler. Konferensen är ett utmärkt tillfälle för konsulter, ingenjörer och anläggningschefer att få en inblick i den senaste utvecklingen inom datacentralsområdet, som exempelvis supraledare.

– Flera experter från branschen kommer att delta, bland andra Paolo Bertoldi från EU-kommissionens generaldirektorat för forskning och innovation, professor Ian Bitterlin, gästprofessor vid Leeds University och teknikchef vid Emerson Network Power Systems EMEA, samt ett flertal konsulter. Konferensen är av intresse för alla som vill veta mer om den senaste utvecklingen inom datanätverk, energibesparingar och effektivisering av datacentraler.

Mark Rogers, VD Nexans Cabling Solutions, tillägger:
Konferensen tar upp de problem som datacentralschefer nu står inför och hur olika lösningar kan bidra till en effektivare drift. Vi kommer att belysa vikten av att välja rätt data- och elkablar för att komma till rätta med dessa problem, och beskriver hur Nexans kan bidra med sitt kunnande och sina lösningar.

Konferensen, som äger rum den 1 december 2014, hålls på Musée des arts et metiers i Paris, Frankrike.

Anmälan är öppen för yrkesgrupper som arbetar med planering av dataanläggningar. Eftersom antalet platser är begränsat är anmälan obligatorisk. Anmäl dig till konferensen här

Nexans är officiell certifieringskonsult för EU:s uppförandekod för datacentraler, EU Code of Conduct for Data Centres.

Eva Wallin, Kommunikationschef, Nexans Sweden AB, tfn 0325 - 801 98, e-post eva.wallin@nexans.com

Om Nexans

Nexans tryggar tillgången på energi genom sitt stora och varierade utbud av kablar och kabellösningar som förbättrar våra kunders verksamhet och resultat världen över. Nexans ambition är att vara en samarbetspartner och ett stöd för kunderna inom fyra huvudaffärsområden: kraftöverföring och distribution (till havs och på land), energiresurser (olja och gas, gruvdrift och förnybara energikällor), transporter (väg, järnväg, flyg och fartyg) och installation (kommersiella byggnader, bostäder och datacentraler). Nexans strategi bygger på en ständig innovation av produkter, lösningar och tjänster, kompetensutveckling för medarbetare, utbildning av kunder och introduktion av säkra industriprocesser med så liten miljöpåverkan som möjligt.
Under 2013 blev Nexans det första företaget i kabelindustrin som bildade en stiftelse för att främja långsiktiga projekt som ger utsatta samhällen runt om i världen tillgång till energi.
Med en industriell närvaro i över 40 länder och försäljningskontor över hela världen, hade Nexans 2013 närmare 26 000 anställda och en omsättning på cirka 6,7 miljarder euro. Nexans är börsnoterat på NYSE Euronext Paris, avdelning A.
För mer information, besök nww.nexans.com.

Taggar:

Dokument & länkar

Citat

Konferensen tar upp de problem som datacentralschefer nu står inför och hur olika lösningar kan bidra till en effektivare drift. Vi kommer att belysa vikten av att välja rätt data- och elkablar för att komma till rätta med dessa problem, och beskriver hur Nexans kan bidra med sitt kunnande och sina lösningar.
Mark Rogers, VD Nexans Cabling Solutions