Nexans exklusiv leverantör av kabel till ny tunnelbanelinje i Rio de Janeiro

Ny tunnelbanelinje kommer att öka kapaciteten med 300 000 passagerare och minska antalet bilar på vägarna med 30 000.

Tunnelbaneåkarna i Rio de Janeiro kan se fram emot bättre kommunikationer tack vare en ny tunnelbanelinje. Tunnelbanan kommer att få sin ström via Nexans-kablar som har designats exklusivt för den nya linjen.

Nexans kommer att leverera 113 km kabel till den nya linjen som planeras vara färdig under 2016. De halogenfria kablarna – EP-DRY 105 AFITOX – har utformats för att uppfylla Metro Rios speciella krav, bland annat låga utsläpp av rök och frätande gaser samt begränsad flamspridning, vid en eventuell brand.

Den nya linjen ska transportera 300 000 människor om dagen. Det innebär att  antalet bilar på Rios gator kan minska med 30 000 i rusningstid. Linjen, som är 16 km lång, går genom Rio de Janeiros stadskärna och ut till den stora stadsdelen Barra da Tijuca i västra zonen. På vägen passerar den områdena São Conrado, Gavea, Leblon och Ipanema och förbinder sex nya tunnelbanestationer.

– Det är spännande att delta i detta projekt som kommer att medföra stora fördelar för Rio de Janeiros invånare. Nexans bidrar till att förbättra kollektivtrafiken, vilket kommer att minska trafikstockningarna och koppla samman olika stadsdelar, säger Nexans Brasilienchef Marco Vitiello.

Eva Wallin, Kommunikationschef, Nexans Sweden AB, tfn 0325 - 801 98, e-post eva.wallin@nexans.com

Om Nexans

Nexans tryggar tillgången på energi genom sitt stora och varierade utbud av kablar och kabellösningar som förbättrar våra kunders verksamhet och resultat världen över. Nexans ambition är att vara en samarbetspartner och ett stöd för kunderna inom fyra huvudaffärsområden: kraftöverföring och distribution (till havs och på land), energiresurser (olja och gas, gruvdrift och förnybara energikällor), transporter (väg, järnväg, flyg och fartyg) och installation (kommersiella byggnader, bostäder och datacentraler). Nexans strategi bygger på en ständig innovation av produkter, lösningar och tjänster, kompetensutveckling för medarbetare, utbildning av kunder och introduktion av säkra industriprocesser med så liten miljöpåverkan som möjligt.
Under 2013 blev Nexans det första företaget i kabelindustrin som bildade en stiftelse för att främja långsiktiga projekt som ger utsatta samhällen runt om i världen tillgång till energi.
Med en industriell närvaro i över 40 länder och försäljningskontor över hela världen, hade Nexans 2013 närmare 26 000 anställda och en omsättning på cirka 6,7 miljarder euro. Nexans är börsnoterat på NYSE Euronext Paris, avdelning A.
För mer information, besök nww.nexans.com.

Taggar:

Dokument & länkar

Citat

Det är spännande att delta i detta projekt som kommer att medföra stora fördelar för Rio de Janeiros invånare. Nexans bidrar till att förbättra kollektivtrafiken, vilket kommer att minska trafikstockningarna och koppla samman olika stadsdelar.
Nexans Brasilienchef Marco Vitiello