Nexans förbättrar brandsäkerheten på Fincantieris nya kryssningsfartyg

Nexans ska leverera över 4 000 km kraft- och datakablar till den italienska skeppsbyggaren Fincantieri

Viking Ocean Cruises har beställt fyra nya fartyg av Fincantieri, en av världens största varvskoncerner, som ska utrustas med Nexans Safe Return to Port-kablar (SRtP). Samarbetet med Fincantieri är ett exempel på Nexans satsning på den växande globala marknaden för kryssningsfartyg. Avtalet är värt cirka 12 miljoner euro.

Nexans har i ett nära samarbete med Fincantieri utvecklat en ny generation av högteknologiska brandsäkra SRtP-kablar som bygger på den nya nanotekniken. Det är runt 4 000 km kraft- och datakablar som ska installeras på kryssningsfartygen som är under byggnation på Fincantieris varv. Varje fartyg har 473 hytter och ett bruttotonnage på 48 000 ton.

Safe Return to Port-kablar

Under 2010 introducerade IMO (International Maritime Organisation) begreppet Safe to Return to Port (SRtP) för passagerarfartyg i ett direktiv benämnt MSC.1.Circ. 1368. Direktivet uppmanar till säkra tekniska konstruktioner och rekommenderar att kritiska system och tjänster på passagerarfartyg ska fungera i minst tre timmar – tillräckligt länge för att kunna återvända tryggt i hamn och evakuera fartyget om en allvarlig olycka inträffar.

Fartygskablar spelar en viktig roll för att uppnå en Safe to Return to Port genom att överföra viktiga kraft-, styr- och datatjänster. Detta är ett svåruppfyllt krav eftersom kablarna inte bara måste vara brandsäkra, de måste också tåla mekaniska påfrestningar och de plötsliga temperaturförändringar som uppstår när de heta kablarna vattenbesprutas. Den nya SRtP-kabeldesignen bygger på Nexans nanoteknik som vid brand förvandlar isoleringen från ett böjligt plasthölje till ett hårt keramiskt skikt som säkrar kretsintegriteten vid spänningar upp till 1 kV.

– Fincantieri är en viktig aktör på kryssningsfartygsmarknaden. Utvecklingen av SRtP-kablarna har varit en framgång för Nexans och bidragit till att säkra denna order för Viking Ocean Cruises fartyg. Ordern bekräftar vår starka tekniska expertis på kablar till varvsindustrin och vår förmåga att samarbeta med fartygsvarv kring utveckling och konstruktion av innovativa kabellösningar, säger Yannick Goutille, Nexans produktchef för fartygskablar.

Kablarna kommer att tillverkas vid Nexans tyska anläggning för leverans till Fincantieri under de kommande två åren.

Eva Wallin, Kommunikationschef, Nexans Sweden AB, tfn 0325 - 801 98, e-post eva.wallin@nexans.com

Om Nexans

Nexans tryggar tillgången på energi genom sitt stora och varierade utbud av kablar och kabellösningar som förbättrar våra kunders verksamhet och resultat världen över. Nexans ambition är att vara en samarbetspartner och ett stöd för kunderna inom fyra huvudaffärsområden: kraftöverföring och distribution (till havs och på land), energiresurser (olja och gas, gruvdrift och förnybara energikällor), transporter (väg, järnväg, flyg och fartyg) och installation (kommersiella byggnader, bostäder och datacentraler). Nexans strategi bygger på en ständig innovation av produkter, lösningar och tjänster, kompetensutveckling för medarbetare, utbildning av kunder och introduktion av säkra industriprocesser med så liten miljöpåverkan som möjligt.
Under 2013 blev Nexans det första företaget i kabelindustrin som bildade en stiftelse för att främja långsiktiga projekt som ger utsatta samhällen runt om i världen tillgång till energi.
Med en industriell närvaro i över 40 länder och försäljningskontor över hela världen, hade Nexans 2013 närmare 26 000 anställda och en omsättning på cirka 6,7 miljarder euro. Nexans är börsnoterat på NYSE Euronext Paris, avdelning A.
För mer information, besök nww.nexans.com.

Taggar:

Dokument & länkar

Citat

Fincantieri är en viktig aktör på kryssningsfartygsmarknaden. Utvecklingen av SRtP-kablarna har varit en framgång för Nexans och bidragit till att säkra denna order för Viking Ocean Cruises fartyg. Ordern bekräftar vår starka tekniska expertis på kablar till varvsindustrin och vår förmåga att samarbeta med fartygsvarv kring utveckling och konstruktion av innovativa kabellösningar.
Yannick Goutille, Nexans produktchef för fartygskablar