Nexans har fått i uppdrag att tillverka EHV-kraftlänkar för utbyggnad av europeiska stamnät

Nexans ska leverera 380 kV-kraftledningssystem till två europeiska stamnätsföretag, italienska Terna och grekiska Amprion.

Nexans, en världsledande expert inom kabelindustrin, har tilldelats två kontrakt värda totalt över 20 miljoner euro. Kontrakten avser konstruktion, tillverkning och installation av EHV-kraftlänkar (Extra High Voltage) till två av Europas ledande stamnätsföretag, italienska Terna och grekiska Amprion.

Terna Rete Italias nya 380 kV-projekt syftar till att förbättra kvaliteten i stamnätet som förser sydöstra Sicilien med ström, särskilt som elproduktionen i detta område ökar både genom konventionella och förnybara källor. Nexans ska konstruera, leverera, installera och testa två större markförlagda EHV-ledningar som förbinder kraftstationerna Priolo och Melilli i Syrakusa-provinsen.

Som en del i den lagstiftade stamnätsutbyggnaden i Tyskland (EnLAG), som bl.a. föreskriver att markförlagda ledningar ska ersätta luftledningar i bostadsområden på vissa sträckor, ska Amprion installera en ny 380 kV-ledning för att koppla samman transformatorstationer i Wesel med Meppen i Emsland via Borken, Steinfurt och Lingen. Nexans ska konstruera, leverera, installera och testa hela kabelsystemet för konstruktionen av den första markförlagda pilotsektionen.

– Detta är två viktiga europeiska projekt som än en gång befäster Nexans tekniska ledarskap inom EHV, särskilt vad gäller markförlagda lösningar, säger Dirk Steinbrink, Nexans chef för affärsområde högspännings- och sjökabel.

– I detta projekt erbjuder vi stamnätsoperatörerna både prisvärda och nyskapande lösningar samt support från våra lokala serviceteam i Tyskland och Italien. Denna kombination av central expertis och lokal kompetens är ett framgångsrikt koncept.

Kablarna kommer att tillverkas av Nexans högspänningskabelfabrik i Charleroi (Belgien) medan tillbehören ska tillverkas i Cossonay (Schweiz).

Eva Wallin, Kommunikationschef, Nexans Sweden AB, tfn 0325 - 801 98, e-post eva.wallin@nexans.com

Om Nexans

Nexans är en global och ledande expert inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för kraftöverföring och distribution, industri och installation. Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät till energitillgångar (vindkraftsturbiner, solceller, olja och gas eller gruvdrift) och till transporter (skeppsbyggnad, flyg- och fordonsindustri, automation och järnvägar).
Nexans tar ansvar för en hållbar utveckling och detta arbete är en integrerad del av företagets globala och operativa strategi. Ständiga innovationer av produkter, lösningar och tjänster, medarbetarnas utveckling och engagemang, kundorienterin, samt säkra industriella processer med begränsad miljöpåverkan är alla viktiga beståndsdelar i arbetet för en hållbar framtid. 
Med industriell närvaro i 40 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 25 000 anställda och en försäljning under 2012 på 7,2 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen. Mer information på www.nexans.se eller www.nexans.mobi.

Taggar:

Dokument & länkar

Citat

Detta är två viktiga europeiska projekt som än en gång befäster Nexans tekniska ledarskap inom EHV, särskilt vad gäller markförlagda lösningar.
Dirk Steinbrink, Nexans chef för affärsområde högspännings- och sjökabel
– I detta projekt erbjuder vi stamnätsoperatörerna både prisvärda och nyskapande lösningar samt support från våra lokala serviceteam i Tyskland och Italien. Denna kombination av central expertis och lokal kompetens är ett framgångsrikt koncept.
Dirk Steinbrink, Nexans chef för affärsområde högspännings- och sjökabel