Nexans har tecknat sjökabelkontrakt på över 120 miljoner euro med Scottish Hydro Electric Transmission

C/S Nexans Skagerrak ska installera Nexans sjökablar på stort havsdjup för att skapa en ny viktig högspänningslänk för Skottland.

Nexans, en världsledande expert inom kabelindustrin, har tilldelats ett kontrakt på över 120 miljoner euro av Scottish Hydro Electric (SHE) Transmission plc. Kontraktet gäller leverans och installation på havsbotten av en kraftledning som ska förbättra kapaciteten i kraftnätet mellan Kintyre-halvön och fastlandskusten i sydvästra Skottland. Utbyggnaden, som ingår i SHE Transmissions omfattande planer på att investera upp till sex miljarder euro i sitt kraftnät under perioden 2013–2021, kommer att frigöra150 MW extra kapacitet i nätet för förnybara projekt. Projektet ger även en rejäl skjuts åt Kintyre-regionens ekonomi. 

Nexans ska producera en parkabel för havsförläggning, på 230 kV och 240 MVA, mellan en ny transformatorstation på Kintyre-halvön till fastlandskusten. Projektet omfattar leverans och installation av två 41 km långa sjökablar med tre ledare samt sex stycken fem kilometers kablar med en ledare för landavsnitten. Sjökablarna levereras med integrerad fiberoptisk kabel för kontroll av kabellänken medan fiberoptiken levereras separat för de markförlagda kablarna. Nexans kommer också att leverera en rad tillbehör.

En av de största utmaningarna i projektet blir att installera sjökablarna på de sträckor som ligger på över 100 meters djup. Installationen kommer att utföras av Nexans kabelfartyg, C/S Nexans Skagerrak, och för att skydda kabeln grävs den ned med Nexans Capjet-metod. Därefter säkras kabeln ytterligare genom stendumpning.

– Nexans ser verkligen fram emot att få arbeta med Scottish Hydro Electric Transmission i detta prestigefyllda projekt som kommer att stärka Skottlands kraftinfrastruktur betydligt, säger Kjetil Hovland, affärsområdeschef för Submarine High Voltage vid Nexans. Att vi fick affären beror främst på vår dokumenterade förmåga att leverera totallösningar för sjökabelförbindelser, hela vägen från ritbordet, via produktion och leverans, till installation. Installationen är planerad till 2015.

Eva Wallin, Kommunikationschef, Nexans Sweden AB, tfn 0325 - 801 98, e-post eva.wallin@nexans.com

Om Nexans

Nexans är en global och ledande expert inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för kraftöverföring och distribution, industri och installation. Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät till energitillgångar (vindkraftsturbiner, solceller, olja och gas eller gruvdrift) och till transporter (skeppsbyggnad, flyg- och fordonsindustri, automation och järnvägar).
Nexans tar ansvar för en hållbar utveckling och detta arbete är en integrerad del av företagets globala och operativa strategi. Ständiga innovationer av produkter, lösningar och tjänster, medarbetarnas utveckling och engagemang, kundorienterin, samt säkra industriella processer med begränsad miljöpåverkan är alla viktiga beståndsdelar i arbetet för en hållbar framtid. 
Med industriell närvaro i 40 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 25 000 anställda och en försäljning under 2012 på 7,2 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen. Mer information på www.nexans.se eller www.nexans.mobi.

Taggar:

Om oss

Nexans är en global och ledande expert inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för kraftöverföring och distribution, industri och installation. Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät till energitillgångar (vindkraftsturbiner, solceller, olja och gas eller gruvdrift) och till transporter (skeppsbyggnad, flyg- och fordonsindustri, automation och järnvägar). Nexans tar ansvar för en hållbar utveckling och detta arbete är en integrerad del av företagets globala och operativa strategi. Ständiga innovationer av produkter, lösningar och tjänster, medarbetarnas utveckling och engagemang, kundorientering, samt säkra industriella processer med begränsad miljöpåverkan är alla viktiga beståndsdelar i arbetet för en hållbar framtid.Med industriell närvaro i 40 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 25 000 anställda och en försäljning under 2012 på 7,2 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen. Mer information på www.nexans.se eller www.nexans.mobi.

Dokument & länkar

Citat

Nexans ser verkligen fram emot att få arbeta med Scottish Hydro Electric Transmission i detta prestigefyllda projekt som kommer att stärka Skottlands kraftinfrastruktur betydligt.
Kjetil Hovland, affärsområdeschef för Submarine High Voltage vid Nexans
tt vi fick affären beror främst på vår dokumenterade förmåga att leverera totallösningar för sjökabelförbindelser, hela vägen från ritbordet, via produktion och leverans, till installation.
Kjetil Hovland, affärsområdeschef för Submarine High Voltage vid Nexans