Nexans har vunnit ett kontrakt värt 45 miljoner euro för leverans av umbilicalkablar till Statoils fält på den norska kontinentalsockeln

Nexans, en världsledande expert inom kabelindustrin, har tilldelats ett kontrakt värt 45 miljoner euro av Statoil för leverans av statiska och dynamiska umbilicalkablar till tre snabba utbyggnadsprojekt på den norska kontinentalsockeln – Oseberg Delta-fältet (Nordsjön), Snøhvit-gasfältet (Barents hav) och Smørbukk Sør (Norska sjön).

Nexans specialfabrik i Halden (Norge) ska producera cirka 42 km statiska och dynamiska umbilicalkablar enligt Statoils nya standardspecifikation för umbilicalkablar – utvecklad för att kunna erbjuda en enhetlig och kostnadseffektiv lösning för snabba utbyggnadsprojekt, till exempel anslutningar till befintlig infrastruktur, samt andra typer av olje- och gasprojekt offshore.
Umbilicalkablarna svarar för hydraulik-, data- och optofiberfunktioner från och till havsbaserad utrustning på ett vattendjup av 100 meter för Oseberg-fältet, 345 meter för Snøhvit och 300 meter för Smørbukk. Produktionen beräknas starta i mitten av 2013 med leverans under 2014/15.
– Det senaste umbilicalkontraktet för Statoil stärker vårt mångåriga samarbete med denna mycket viktiga kund på den norska kontinentalsockeln. I tillägg till våra utmärkta referenser från tidigare projekt blir detta en bra fortsättning på vårt samarbete med Statoil i två andra pågående projekt på Åsgard- och Gullfaks-fälten, säger Ragnvald Graff, försäljnings- och marknadsdirektör på Nexans Hybrid Underwater Cables Division i Norge.
– Vår starka kundorientering bidrog i hög grad till att Statoil valde oss som leverantör och vi har fokuserat på att uppfylla Statoils specifika behov, inte bara när det gäller tekniska prestanda utan också i fråga om logistik och leverans enligt tidplan.

Oseberg-, Snøhvit- och Smørbukk-fälten:
Från Oseberg-fältet 150 km väster om Bergen har Statoil producerat olja och gas sedan 1988.
Snøhvit är det första offshore-fältet som blev utbyggt i Barents hav.  Detta projekt har inga ytinstallationer så naturgasen förs iland för att kondenseras och exporteras från det som är Europas första anläggning i sitt slag och också världens nordligaste gaskondenseringsanläggning.
Varje dag kondenseras 20,8 miljoner kubikmeter naturgas som vätska och kondensat 143 kilometer till Melkøya i Hammerfest genom en rörledning på havsbotten.
Smørbukk Sør-fältet är en del av Åsgard-området på Haltenbanken i Norska havet. Oljeproduktion (från P- och S-jiggarna) och gasinjicering (till R-jiggen) inleddes i juni 1999 till FPSO-fartyget Åsgard A. Smørbukk Sør-förlängningen kommer att öka fältets livslängd med flera år. 

Eva Wallin, Kommunikationschef, tfn 0325 - 801 98, e-post eva.wallin@nexans.com

Om Nexans

Nexans är en global och ledande expert inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för kraftöverföring och distribution, industri och installation. Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät till energitillgångar (vindkraftsturbiner, solceller, olja och gas eller gruvdrift) och till transporter (skeppsbyggnad, flyg- och fordonsindustri, automation och järnvägar).
Nexans tar ansvar för en hållbar utveckling och detta arbete är en integrerad del av företagets globala och operativa strategi. Ständiga innovationer av produkter, lösningar och tjänster, medarbetarnas utveckling och engagemang, kundorienterin, samt säkra industriella processer med begränsad miljöpåverkan är alla viktiga beståndsdelar i arbetet för en hållbar framtid. 
Med industriell närvaro i 40 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 25 000 anställda och en försäljning under 2011 på 7 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen. Mer information på www.nexans.se eller www.nexans.mobi.

Taggar:

Dokument & länkar

Citat

Det senaste umbilicalkontraktet för Statoil stärker vårt mångåriga samarbete med denna mycket viktiga kund på den norska kontinentalsockeln. I tillägg till våra utmärkta referenser från tidigare projekt blir detta en bra fortsättning på vårt samarbete med Statoil i två andra pågående projekt på Åsgard- och Gullfaks-fälten.
Ragnvald Graff, försäljnings- och marknadsdirektör på Nexans Hybrid Underwater Cables Division i Norge.
– Vår starka kundorientering bidrog i hög grad till att Statoil valde oss som leverantör och vi har fokuserat på att uppfylla Statoils specifika behov, inte bara när det gäller tekniska prestanda utan också i fråga om logistik och leverans enligt tidplan.
Ragnvald Graff, försäljnings- och marknadsdirektör på Nexans Hybrid Underwater Cables Division i Norge.