Nexans introducerar hållbar, flexibel CAT 6A Ethernet-kabel för industriella automatiseringsapplikationer

Nexans nya kabel kombinerar 10 GB/s kapacitet med flexibilitet och hållbarhet för kabelkedjeapplikationer

Nexans introducerar sin Cat 6A-kabel utformad för automatiseringsapplikationer. Den nya kabeln har en kapacitet på 10 GB/s och har samtidigt den hållfasthet och flexibilitet som krävs för kabelkedjeinstallationer.

Kabeln ingår i MotionlineÒ-serien och är tänkt att tillgodose behovet av ökade datavolymer inom industrin. CAT 6A-kabeln kan böjas i en radie 10 gånger sin diameter och klarar minst tre miljoner cykler, ett nytt riktmärke för industriella CAT 6A Ethernet-kablar.

Nexans CAT 6-kabel överför signalfrekvenser på upp till 500 MHz samtidigt som den minskar överhörning och systembrus. Ytterhöljet av uretanplast är halogenfritt för att skydda människor och utrustning vid en eventuell brand. Det är även nötnings- och oljebeständigt.

Industriella Ethernet-kablar kan användas för Industry 4.0-applikationer, M2M-kommunikationsapplikationer (maskin till maskin) och IoT-applikationer (Tingens internet). Den höga datahastigheten, motståndskraften mot nötande, repetitiva rörelser och en liten böjningsradie gör kabeln till ett utmärkt val för applikationer som kräver överföring av stora datavolymer i kabelkedjeapplikationer.

Philipp Teepe, marknadsföringschef för automationssegmentet på Nexans, kommenterar:
– Kablar har alltid varit en viktig del av en fabriks nervsystem. Våra kunder behövde en kabel som kunde överföra väsentligt större datavolymer och samtidigt klara miljontals kabelkedjecykler i en krävande industrimiljö. Nexans har en produkt som uppfyller båda dessa behov.

Giuseppe Borrelli, Nexans direktör för marknadsområde Industry & Operators, tillägger:
– Nya trender, som ökade datavolymer och ”tingens internet”, håller på att förändra industrin. Det finns ett behov av ökad sammankoppling av maskiner och bättre flexibilitet inom anläggningar. Nexans ligger långt framme på teknikområdet genom att förutse kommande behov så att vi kan vara ett stöd i industrins förändringsarbete.

Kabeln har testats på Nexans Motion Application Centre i Nürnberg, Tyskland. Den uppfyller alla relevanta internationella standarder.

Eva Wallin, Kommunikationschef, Nexans Sweden AB, tfn 0325 - 801 98, e-post eva.wallin@nexans.com

Om Nexans

Nexans tryggar tillgången på energi genom sitt stora och varierade utbud av kablar och kabellösningar som förbättrar våra kunders verksamhet och resultat världen över. Nexans ambition är att vara en samarbetspartner och ett stöd för kunderna inom fyra huvudaffärsområden: kraftöverföring och distribution (till havs och på land), energiresurser (olja och gas, gruvdrift och förnybara energikällor), transporter (väg, järnväg, flyg och fartyg) och installation (kommersiella byggnader, bostäder och datacentraler). Nexans strategi bygger på en ständig innovation av produkter, lösningar och tjänster, kompetensutveckling för medarbetare, utbildning av kunder och introduktion av säkra industriprocesser med så liten miljöpåverkan som möjligt.
Under 2013 blev Nexans det första företaget i kabelindustrin som bildade en stiftelse för att främja långsiktiga projekt som ger utsatta samhällen runt om i världen tillgång till energi.
Med en industriell närvaro i över 40 länder och försäljningskontor över hela världen, hade Nexans 2013 närmare 26 000 anställda och en omsättning på cirka 6,7 miljarder euro. Nexans är börsnoterat på NYSE Euronext Paris, avdelning A.
För mer information, besök www.nexans.se.

Taggar:

Dokument & länkar

Citat

Kablar har alltid varit en viktig del av en fabriks nervsystem. Våra kunder behövde en kabel som kunde överföra väsentligt större datavolymer och samtidigt klara miljontals kabelkedjecykler i en krävande industrimiljö. Nexans har en produkt som uppfyller båda dessa behov.
Philipp Teepe, marknadsföringschef för automationssegmentet på Nexans
– Nya trender, som ökade datavolymer och ”tingens internet”, håller på att förändra industrin. Det finns ett behov av ökad sammankoppling av maskiner och bättre flexibilitet inom anläggningar. Nexans ligger långt framme på teknikområdet genom att förutse kommande behov så att vi kan vara ett stöd i industrins förändringsarbete.
Giuseppe Borrelli, Nexans direktör för marknadsområde Industry & Operators