Nexans kablar förbättrar brandsäkerheten på världens största kryssningsfartyg

TX Europe och deras underleverantörer har beställt 5 000 km av Nexans brandsäkra kabel Shiplink® till sitt tredje fartyg i Oasis storleksklass.

STX Europe har utsett Nexans till leverantör av kablar och tjänster i samband med byggnationen av sitt nya fartyg, Oasis 3. Nexans ska leverera 5 000 km kabel till världens största kryssningsfartyg med en kapacitet på 2 744 passagerarhytter och 1 197 besättningshytter. Fartyget byggs för Royal Caribbean International vid STX Europes skeppsvarv i St. Nazaire, Frankrike.

Leveransen från Nexans omfattar hela sortimentet av Shiplink®-seriens halogenfria produkter, t.ex. kraft-, styr-, instrumenterings- och Ethernetkablar. STX Europe planerar också att installera brandsäkerhetskablar av hög standard som är godkända av Det Norske Veritas (DNV) så att larm och andra viktiga funktioner hålls igång vid en eventuell brand. Dessa kablar klarar temperaturer på upp till 850 °C och tål andra mekaniska påfrestningar, som vibration och stötar på metallstrukturen. Kablarna kommer att användas till alla typer av elapparater och elkomponenter ombord. Nexans har även levererat kablar till underleverantörerna som arbetar med Oasis 3, bland annat kablar till hytterna.

Nexans fick uppdraget av STX Europe tack vare sin förmåga att tillhandahålla kundanpassade leveranstjänster. Bland annat använder Nexans en just-in-time-process för produktionen baserad på dagliga prognoser och noggrann uppföljning.

– Kontraktet med STX Europe stärker Nexans position som ledande på kablar för kryssningssegmentet. Vi har samarbetat med STX Europe i fyrtio års tid och ser fram emot att få leverera kablarna till STX, säger Giuseppe Borrelli, chef för industri- och operatörssegmentet på Nexans.

Leveranserna planeras vara klara i juli 2015 och kablarna kommer att tillverkas vid Nexans fabriker i Frankrike och Tyskland.

Eva Wallin, Kommunikationschef, Nexans Sweden AB, tfn 0325 - 801 98, e-post eva.wallin@nexans.com

Om Nexans

Nexans tryggar tillgången på energi genom sitt stora och varierade utbud av kablar och kabellösningar som förbättrar våra kunders verksamhet och resultat världen över. Nexans ambition är att vara en samarbetspartner och ett stöd för kunderna inom fyra huvudaffärsområden: kraftöverföring och distribution (till havs och på land), energiresurser (olja och gas, gruvdrift och förnybara energikällor), transporter (väg, järnväg, flyg och fartyg) och installation (kommersiella byggnader, bostäder och datacentraler). Nexans strategi bygger på en ständig innovation av produkter, lösningar och tjänster, kompetensutveckling för medarbetare, utbildning av kunder och introduktion av säkra industriprocesser med så liten miljöpåverkan som möjligt.
Under 2013 blev Nexans det första företaget i kabelindustrin som bildade en stiftelse för att främja långsiktiga projekt som ger utsatta samhällen runt om i världen tillgång till energi.
Med en industriell närvaro i över 40 länder och försäljningskontor över hela världen, hade Nexans 2013 närmare 26 000 anställda och en omsättning på cirka 6,7 miljarder euro. Nexans är börsnoterat på NYSE Euronext Paris, avdelning A.
För mer information, besök www.nexans.se.

Taggar:

Dokument & länkar

Citat

Kontraktet med STX Europe stärker Nexans position som ledande på kablar för kryssningssegmentet. Vi har samarbetat med STX Europe i fyrtio års tid och ser fram emot att få leverera kablarna till STX.
Giuseppe Borrelli, chef för industri- och operatörssegmentet på Nexans.