Nexans kablar ska förstärka Beijings högspänningsnät

Nexans nyckelfärdiga PEX-kabellösning, installerad i en tunnel under Beijing, kommer att vara ett stöd för framtida utveckling och utbyggnad av den kinesiska huvudstadens transmissionsnät. Kontrakt värt 11 miljoner euro.

Nexans, en av världens ledande kabeltillverkare, har tilldelats ett kontrakt värt 11 miljoner euro av State Grid Corporation of China (SGCC) avseende leverans av ett högspänningssystem som ska hjälpa Beijing Electric Power Corporation att skapa förutsättningar för framtida utveckling och utbyggnad av kraftöverföringsnätet i Kinas huvudstad.

Den nya kraftlänken i Haidian-distriktet, som även kallas Pilotprojektet, blir Beijings första installation av 500 kV-kablar med avancerad PEX-isolering (tvärbunden polyeten). Nexans ska utveckla, producera och installera en 7 km lång krets som ska dras i en underjordisk tunnel, och också leverera alla tillhörande högspänningstillbehör såsom skarvar och termineringar.

Den enkelledade PEX-kabeln kommer att ha Nexans hittills största kopparledararea på 2 500 mm2. Installationen omfattar totalt 21 km kabel i tre längder om vardera 7 kilometer, en för varje fas i det trefasiga elnätet.

Beijing-projektet planeras vara färdigt i slutet av 2014.

Nexans förvärvade nyligen en kabelfabrik, Yanggu New Rihui, av Shandong Yanggu Cables Group. Förvärvet stärker koncernens position i Kina som nu kan förse den kinesiska marknaden och dess kunder med låg-, mellan- och högspänningskablar.

– Våra meriter från en liknande leverans av 500 kV-kabel till ett projekt i Shanghai bidrog starkt till att vi kunde ta hem detta prestigefyllda högspänningskontrakt i Beijing, säger Philippe Gastineau, chef för Nexans Land High Voltage Business.
– Det är uppenbart att Nexans har gjort ett gott intryck på den kinesiska kraftnätsmarknaden tack vare att vi på ett effektivt sätt lyckats kombinera lokal försäljning, service och produktionskapacitet med teknisk uppbackning och expertis från den globala Nexans-organisationen.

Fredrik Klasson, ekonomichef, 0325 - 801 69, e-post fredrik.klasson@nexans.com

Om Nexans

Nexans är en global och ledande expert inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för kraftöverföring och distribution, industri och installation. Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät till energitillgångar (vindkraftsturbiner, solceller, olja och gas eller gruvdrift) och till transporter (skeppsbyggnad, flyg- och fordonsindustri, automation och järnvägar).
Nexans tar ansvar för en hållbar utveckling och detta arbete är en integrerad del av företagets globala och operativa strategi. Ständiga innovationer av produkter, lösningar och tjänster, medarbetarnas utveckling och engagemang, kundorienterin, samt säkra industriella processer med begränsad miljöpåverkan är alla viktiga beståndsdelar i arbetet för en hållbar framtid. 
Med industriell närvaro i 40 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 25 000 anställda och en försäljning under 2012 på 7,2 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen. Mer information på www.nexans.se eller www.nexans.mobi.

Taggar:

Dokument & länkar

Citat

Våra meriter från en liknande leverans av 500 kV-kabel till ett projekt i Shanghai bidrog starkt till att vi kunde ta hem detta prestigefyllda högspänningskontrakt i Beijing.
Philippe Gastineau, chef för Nexans Land High Voltage Business
Det är uppenbart att Nexans har gjort ett gott intryck på den kinesiska kraftnätsmarknaden tack vare att vi på ett effektivt sätt lyckats kombinera lokal försäljning, service och produktionskapacitet med teknisk uppbackning och expertis från den globala Nexans-organisationen.
Philippe Gastineau, chef för Nexans Land High Voltage Business