Nexans levererar sjökraftkablar till NordLink-förbindelsen mellan Norge och Tyskland

Den första kraftförbindelsen någonsin mellan Norge och Tyskland blir Nexans största kontrakt för sjökraftkablar hittills – både vad gäller längd och värde.

– Kontraktsvärdet är cirka en halv miljard euro –

Tack vare Nexans HVDC-sjökraftkablar (High Voltage Direct Current), som kommer att installeras som en del i NordLink-projektet, kan de norska och tyska elnäten för första gången dela miljövänlig energi. Nexans ska konstruera, tillverka och installera två 525 kV kablar för havsförläggning, med en total längd på över 700 km utanför Norges och Danmarks kuster. Projektet, Nexans största av det här slaget hittills, planeras vara klart 2019. Kontraktsvärdet är cirka en halv miljard euro.

NordLink VSC-projektet (Voltage Source Converter) är ett samarbete mellan Statnett, TenneT och den tyska banken KfW. Det kommer att ge en kapacitet på omkring 1400 MW och förbinda de norska och tyska elmarknaderna för utbyte av miljövänlig el. Överskottskraft från vind- och solkraft producerad i Tyskland kan exporteras till Norge. Omvänt kan Norge exportera vattenkraft till Tyskland. Detta blir ett viktigt bidrag till en framtida utveckling av klimatvänlig energi.

Nexans ska konstruera, tillverka och installera HVDC-kablar av MIND-typ (Mass-Impregnated Non-Draining) på djup ner till 450 meter utanför Norges och Danmarks kuster. Kabeldragningen sköts av Nexans kabelförläggningsfartyg C/S Nexans Skagerrak, och för att skydda kabeln grävs den ned i havsbotten med hjälp av Nexans CapJet-system.

Kraftkablarna kommer att ha samma tillförlitliga och beprövade design som vid de framgångsrikt slutförda projekten Skagerrak 1, 2 och 3, och nu på senare tid Skagerrak 4-projeket, där Nexans levererade en 140 km lång HVDC-ledning mellan Danmark och Norge.

– NordLink-projektet blir Nexans största sjökraftkabelprojekt hittills vad gäller längd och värde, och vi ser fram emot att fortsätta vårt nära samarbete med TenneT, KfW och Statnett i detta viktiga projekt, säger Dirk Steinbrink, Nexans Senior Executive Vice President High Voltage & Underwater Cables. Nyckeln till denna framgång är våra högteknologiska sjökabelkonstruktioner kombinerat med en dokumenterad förmåga att hantera totalentreprenadsprojekt, från design till installation. Vi är mycket glada över att få delta i NordLink-projektet som utgör ytterligare ett steg mot en komplett integration av de europeiska elnäten.

Kablarna ska produceras vid Nexans anläggning i Halden, Norge, med start under 2016.

Eva Wallin, Kommunikationschef, Nexans Sweden AB, tfn 0325 - 801 98, e-post eva.wallin@nexans.com

Om Nexans

Nexans tryggar tillgången på energi genom sitt stora och varierade utbud av kablar och kabellösningar som förbättrar våra kunders verksamhet och resultat världen över. Nexans ambition är att vara en samarbetspartner och ett stöd för kunderna inom fyra huvudaffärsområden: kraftöverföring och distribution (till havs och på land), energiresurser (olja och gas, gruvdrift och förnybara energikällor), transporter (väg, järnväg, flyg och fartyg) och installation (kommersiella byggnader, bostäder och datacentraler). Nexans strategi bygger på en ständig innovation av produkter, lösningar och tjänster, kompetensutveckling för medarbetare, utbildning av kunder och introduktion av säkra industriprocesser med så liten miljöpåverkan som möjligt.
Under 2013 blev Nexans det första företaget i kabelindustrin som bildade en stiftelse för att främja långsiktiga projekt som ger utsatta samhällen runt om i världen tillgång till energi.
Med en industriell närvaro i över 40 länder och försäljningskontor över hela världen, hade Nexans 2014 närmare 26 000 anställda och en omsättning på 6,4 miljarder euro. Nexans är börsnoterat på NYSE Euronext Paris, avdelning A.
För mer information, besök www.nexans.se.

Taggar:

Dokument & länkar

Citat

NordLink-projektet blir Nexans största sjökraftkabelprojekt hittills vad gäller längd och värde, och vi ser fram emot att fortsätta vårt nära samarbete med TenneT, KfW och Statnett i detta viktiga projekt.
Dirk Steinbrink, Nexans Senior Executive Vice President High Voltage & Underwater Cables
Nyckeln till denna framgång är våra högteknologiska sjökabelkonstruktioner kombinerat med en dokumenterad förmåga att hantera totalentreprenadsprojekt, från design till installation. Vi är mycket glada över att få delta i NordLink-projektet som utgör ytterligare ett steg mot en komplett integration av de europeiska elnäten.
Dirk Steinbrink, Nexans Senior Executive Vice President High Voltage & Underwater Cables