Nexans levererar umbilicalkablar till Statoils Visund-fält

Statoil har slutit ett avtal värt 4,5 miljoner euro om den femte leveransen av standardiserade umbilicalkablar utvecklade av Nexans.

Statoils olje- och gasfält Visund kommer att använda standardiserade umbilicalkablar som Nexans utvecklat för snabbare installation. Tampenfältet i den nordliga delen av Nordsjön blir det femte projektet som använder dessa standardumbilicaler.

Standardiserade umbilicalkablar rymmer utöver elektriska och fiberoptiska kablar även hydrauliska och kemiska ledningar. De tekniska och administrativa rutinerna är standardiserade för att spara tid, kostnader och material under projektet.

Nexans ska leverera 830 meter dynamiska umbilical-kablar bestående av tolv fyrledare på 16 mm2. I avtalet ingår även leverans av pull in- och hang off-utrustning samt tillhörande UTA (umbilical termination assembly) för anslutning på havsbotten.

I november 2012 tilldelades Nexans ett kontrakt av Statoil som gällde leverans av statiska och dynamiska umbilicalkablar till tre utbyggnader på den norska kontinentalsockeln: Oseberg Delta-fältet i Nordsjön, Snøhvit-gasfältet i Barents hav och Smørbukk Sør i Norska havet. Under hösten 2013 utökades kontraktet till att även omfatta leverans av umbilicalkablar till gasfältet Gullfaks-Rimfaksdalen. Totalt kommer Nexans att leverera över 50 kilometer statiska och dynamiska umbilicalkablar.

– Nexans ser fram emot att få samarbeta med Statoil i det femte projektet av det här slaget. De standardiserade umbilicalkablarna uppfyller Statoils administrativa och tekniska krav och gör att vi kan erbjuda en kontinuerlig och kostnadseffektiv service, säger Nexans projektledare Liv Molvik Lundegaard..

– Vi är mycket glada över att få arbeta med Statoil igen. Med detta avtal fortsätter vårt mångåriga och produktiva samarbete i Norska havet och runt om i världen. Nexans teknik kommer att bidra till att förlänga livslängden på Statoils olje- och gasfält, tillägger Dirk Steinbrink, ansvarig för högspännings- och undervattenskablar på Nexans.

Kablarna kommer att tillverkas vid Nexans anläggningar i Rognan och Halden, båda belägna i Norge. Leveransstarten för kablar och tillbehör är planerad till andra kvartalet 2015.

Eva Wallin, Kommunikationschef, Nexans Sweden AB, tfn 0325 - 801 98, e-post eva.wallin@nexans.com

Om Nexans

Nexans tryggar tillgången på energi genom sitt stora och varierade utbud av kablar och kabellösningar som förbättrar våra kunders verksamhet och resultat världen över. Nexans ambition är att vara en samarbetspartner och ett stöd för kunderna inom fyra huvudaffärsområden: kraftöverföring och distribution (till havs och på land), energiresurser (olja och gas, gruvdrift och förnybara energikällor), transporter (väg, järnväg, flyg och fartyg) och installation (kommersiella byggnader, bostäder och datacentraler). Nexans strategi bygger på en ständig innovation av produkter, lösningar och tjänster, kompetensutveckling för medarbetare, utbildning av kunder och introduktion av säkra industriprocesser med så liten miljöpåverkan som möjligt.
Under 2013 blev Nexans det första företaget i kabelindustrin som bildade en stiftelse för att främja långsiktiga projekt som ger utsatta samhällen runt om i världen tillgång till energi.
Med en industriell närvaro i över 40 länder och försäljningskontor över hela världen, hade Nexans 2013 närmare 26 000 anställda och en omsättning på cirka 6,7 miljarder euro. Nexans är börsnoterat på NYSE Euronext Paris, avdelning A.
För mer information, besök www.nexans.se.

Taggar:

Dokument & länkar

Citat

Nexans ser fram emot att få samarbeta med Statoil i det femte projektet av det här slaget. De standardiserade umbilicalkablarna uppfyller Statoils administrativa och tekniska krav och gör att vi kan erbjuda en kontinuerlig och kostnadseffektiv service.
Nexans projektledare Liv Molvik Lundegaard
Vi är mycket glada över att få arbeta med Statoil igen. Med detta avtal fortsätter vårt mångåriga och produktiva samarbete i Norska havet och runt om i världen. Nexans teknik kommer att bidra till att förlänga livslängden på Statoils olje- och gasfält.
Dirk Steinbrink, ansvarig för högspännings- och undervattenskablar på Nexans