Nexans levererar viktig EHV-kraftlänk till Coca Codo Sinclairs vattenkraftsprojekt i Ecuador

Nexans PEX-kablar för högspänning kommer att förbinda det största energiprojektet i Ecuadors historia med det lokala kraftnätet.

Nexans, en global och ledande expert inom kabelindustrin, har tilldelats ett kontrakt av kinesiska Sinohydro Corporation för leverans av en viktig EHV‑kraftledningskabel (Extra High Voltage) till Coca Codo Sinclairs vattenkraftverk i Ecuador som är under uppförande i Amazonas och som kommer att ha en årskapacitet på 1 500 MW.

Nexans ska leverera en 7 km lång tekniskt avancerad PEX-isolerad kabel på 500 kV med en kopparledare, vars area är1 600 mm2, samt tillbehör. Kabeln ska användas för överföring av el från den nya dammen i Coca-floden till den lokala transformatorstationen för distribution vidare till Ecuadors kraftnät.

Kabeln kommer att tillverkas under 2013 och levereras 2014.

Nexans förvärvade nyligen en kabelfabrik, Yanggu New Rihui, av Shandong Yanggu Cables Group. Förvärvet stärker koncernens position i Kina som nu kan förse den kinesiska marknaden och dess kunder med låg-, mellan- och högspänningskablar.

– Affären med det statligt ägda kinesiska företaget Sinohydro är viktig för Nexans eftersom den ger oss en utmärkt referens inom EHV-sektorn, säger Hervé Ros, chef för affärsområde Land High Voltage vid Nexans i Kina. Våra innovativa och heltäckande EHV-kabellösningar, liksom den höga kompetensnivån inom Nexans högspänningsavdelning, bidrog till att vi kunde ta hem detta kontrakt.

Coca Codo Sinclair-projektet är beläget i Napo-provinsen i Ecuador. Kraftverket kommer att ha åtta turbiner med en total installerad kapacitet på 1 500 MW. Den årliga elproduktionen på 8,8 miljarder kWh motsvarar en tredjedel av landets kraftbehov.

Eva Wallin, Kommunikationschef, Nexans Sweden AB, tfn 0325 - 801 98, e-post eva.wallin@nexans.com

Om Nexans

Nexans är en global och ledande expert inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för kraftöverföring och distribution, industri och installation. Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät till energitillgångar (vindkraftsturbiner, solceller, olja och gas eller gruvdrift) och till transporter (skeppsbyggnad, flyg- och fordonsindustri, automation och järnvägar).
Nexans tar ansvar för en hållbar utveckling och detta arbete är en integrerad del av företagets globala och operativa strategi. Ständiga innovationer av produkter, lösningar och tjänster, medarbetarnas utveckling och engagemang, kundorienterin, samt säkra industriella processer med begränsad miljöpåverkan är alla viktiga beståndsdelar i arbetet för en hållbar framtid. 
Med industriell närvaro i 40 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 25 000 anställda och en försäljning under 2012 på 7,2 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen. Mer information på www.nexans.se eller www.nexans.mobi.

Taggar:

Dokument & länkar

Citat

Affären med det statligt ägda kinesiska företaget Sinohydro är viktig för Nexans eftersom den ger oss en utmärkt referens inom EHV-sektorn.
Hervé Ros, chef för affärsområde Land High Voltage vid Nexans i Kina
Våra innovativa och heltäckande EHV-kabellösningar, liksom den höga kompetensnivån inom Nexans högspänningsavdelning, bidrog till att vi kunde ta hem detta kontrakt.
Hervé Ros, chef för affärsområde Land High Voltage vid Nexans i Kina