Nexans öppnar ny anläggning i Donchery

Den nya anläggningen hjälper Nexans Power Accessories France att uppnå sina mål om ett utökat produktutbud, internationalisering och innovation.

Nexans, Frankrikes ledande leverantör av anslutningstillbehör för låg- och mellanspänning till markbundna elnät, invigde idag sin nya 25 000 m2stora anläggning i Donchery i Ardennes-distriktet i Frankrike.

Invigningen utgör en milstolpe för Nexans 100 år gamla Ardennes-baserade dotterbolag och dess 120 anställda

Anläggningen, som specialiserat sig på konstruktion, tillverkning, marknadsföring och distribution av anslutningstillbehör, har nästan fördubblats storleksmässigt. Nexans Jointer Training School ryms också i lokalerna. Donchery-anläggningen har även utsetts till Nexans kompetenscenter för smarta elnät. Tack vare utbyggnaden kommer Nexans Power Accessories France att kunna utöka sin försäljningsaktivitet väsentligt, vilket stärker Nexanskoncernens ställning i Frankrike och stimulerar den internationella expansionen. Denna strategi är fokuserad på två huvudsakliga innovationsområden:

  • Den kompakta kallkrympskarven, som är en anpassning av Nexans Power Accessories Frances kärnverksamhet till den globala marknadens behov.
  • Utbudet för smarta elnät, som positionerar Nexans i den pågående energiomställningen genom utveckling av avläsnings- och kommunikationslösningar för elnätskommunikation (PLC) samt innovativa anslutnings- och laddsystem för elfordon.

Nexans nya forskningslabb för smarta elnät

Nexans är ett ansvarstagande industriföretag som ser hållbar utveckling som en självklar del i sin globala och operativa strategi. Engagemanget i smarta elnät ligger i linje med denna inriktning.

Innovation som stöder energiomställningen

Nexans medverkar i många samarbetsprojekt som stöds av ADEME (franska energi- och miljömyndigheten) genom programmet ”Investments for the Future”, till exempel:

  • SoGrid, ett konsortium etablerat för att utveckla nästa generation av sensorer och kommunikationsenheter för elnätskommunikation (3G PLC). Från smarta mätare installerade i kundernas lokaler till utrustning utplacerad i mellanspänningsnätet fram till transformatorstationen, kommer en lång rad enheter att installeras i Toulouses elnät som ägs av det franska elbolaget ERDF Midi-Pyrénées. Syftet är att demonstrera hur 3G-PLC fungerar vid realtidsstyrning av nätet.

  • Eco2Charge, ett projekt som syftar till att snabba på användningen av elbilar genom att omvandla serviceställen utrustade med laddsystem till fullt utvecklade energiekosystem där produktion, förbrukning och lagring av el samlas på samma plats. Projektet kommer att presenteras i detalj av alla medverkande på en presskonferens som kommer att hållas den 18 september 2014 på Nexans huvudkontor i Paris, Frankrike.

Alain Robic, VD för Nexans Power Accessories France, säger i en kommentar: – Vi är mycket stolta över att inviga denna nya anläggning som ger oss möjlighet att utöka vår verksamhet. Anläggningen hjälper oss att nå vårt mål att stärka vårt traditionella utbud i Frankrike och internationellt samtidigt som vi utvecklar Nexans know-how om smarta elnät.

Nexans skapar showroom med inriktning på elnät vid Donchery-anläggningen

I detta showroom presenterar Nexans sitt kunnande och sina erfarenheter inom elnätsområdet. Utställningen lyfter fram koncernens samtliga teknikområden, belyser mångfalden i Nexans produkter och erbjudanden och visar exempel på företagets breda expertis. Hit är besökare från hela världen välkomna att delta i presentationer, kurser och andra evenemang.

Eva Wallin, Kommunikationschef, Nexans Sweden AB, tfn 0325 - 801 98, e-post eva.wallin@nexans.com

Om Nexans

Nexans tryggar tillgången på energi genom sitt stora och varierade utbud av kablar och kabellösningar som förbättrar våra kunders verksamhet och resultat världen över. Nexans ambition är att vara en samarbetspartner och ett stöd för kunderna inom fyra huvudaffärsområden: kraftöverföring och distribution (till havs och på land), energiresurser (olja och gas, gruvdrift och förnybara energikällor), transporter (väg, järnväg, flyg och fartyg) och installation (kommersiella byggnader, bostäder och datacentraler). Nexans strategi bygger på en ständig innovation av produkter, lösningar och tjänster, kompetensutveckling för medarbetare, utbildning av kunder och introduktion av säkra industriprocesser med så liten miljöpåverkan som möjligt.
Under 2013 blev Nexans det första företaget i kabelindustrin som bildade en stiftelse för att främja långsiktiga projekt som ger utsatta samhällen runt om i världen tillgång till energi.
Med en industriell närvaro i över 40 länder och försäljningskontor över hela världen, hade Nexans 2013 närmare 26 000 anställda och en omsättning på cirka 6,7 miljarder euro. Nexans är börsnoterat på NYSE Euronext Paris, avdelning A.
För mer information, besök nww.nexans.com.

Taggar:

Dokument & länkar

Citat

Vi är mycket stolta över att inviga denna nya anläggning som ger oss möjlighet att utöka vår verksamhet. Anläggningen hjälper oss att nå vårt mål att stärka vårt traditionella utbud i Frankrike och internationellt samtidigt som vi utvecklar Nexans know-how om smarta elnät.
Alain Robic, VD för Nexans Power Accessories France