Nexans öppnar ny anläggning i South Carolinaför att möta den växande efterfrågan på högspänningskablar

Nexans högspänningsdivision utökar sin verksamhet i Nordamerika samtidigt som nya större krafttransmissionsprojekt drar igång

Två år efter första spadtaget är det idag officiell invigning av Nexans nya anläggning i Goose Creek, South Carolina (USA). Anläggningen kommer att tillverka högspänningskraftkablar och väntas skapa 200 arbetstillfällen under de närmaste åren. Anläggningen, som är 32 500 kvadratmeter och belägen nära Charleston, kommer att tillgodose det växande behovet av högspänningsnät i Nordamerika där många nya och omfattande krafttransmissionsprojekt är på gång.

South Carolinas guvernör, Nikki Haley, Nexans koncernchef, Arnaud Poupart-Lafarge och Steve Hall, Nexans Nordamerikachef, deltar vid dagens invigning.

Anläggningen kommer att fokusera på utveckling, design och installation av högspänningskablar. Anläggningens 130 meter höga vulkaniseringstorn är nytt och används för att omvandla polymerer till isoleringsskikt som ska skydda kabeln, och är nu den högsta byggnaden i South Carolina.

Säkerhet och arbetsmiljö har varit prioriterade frågor för Nexans under uppförandet av fabriken. Det finns inga underjordiska lagringstankar och transformatorerna är torra för att undvika eventuell förorening av marken. Nexans har lagt mycket möda på de anställdas säkerhet, bland annat en lägre höjd på tornet som ska fungera som ett skydd vid en eventuell orkan.

Anläggningen inrymmer även lokaler för typtestning av kablar upp till 550 kV enligt nordamerikanska och internationella standarder. Anläggningen är certifierad enligt ISO 9001 2008.

– Invigningen av vår nya Goose Creek-anläggning är startskottet för en ny spännande fas för Nexans och en viktig milstolpe för bolaget eftersom vi hoppas kunna dra fördel av den växande efterfrågan på högspänningskablar i Nordamerika. Tack vare denna nya anläggning är Nexans väl rustat för att leverera kablar till de stora nya kraftnätsprojekt som planeras i Nordamerika i dagsläget, säger Nexans koncernchef Arnaud Poupart-Lafarge.

– Det är en fantastisk dag för oss i South Carolina när Nexans nu slår upp portarna till denna anläggning som ska skapa 200 nya arbetstillfällen i vår delstat. Nexans är ett företag som inte bara är angeläget om att producera kvalitetsprodukter, utan också vill åstadkomma något viktigt för det lokala samhället. Idag välkomnar vi Nexans till deras nya ”hem” i Goose Creek och ser fram emot att se företaget växa och bli framgångsrikt, säger guvernör Nikki Haley.

Steve Hall, Nexans Nordamerikachef tillägger:

– Redan i den inledande utvecklingsfasen kände vi att Charleston-regionen var en perfekt plats för en ny anläggning. Nu när anläggningen startar sin verksamhet är vi än mer övertygade om att detta var en riktig satsning. Ett företagsvänligt klimat, en mycket kompetent lokal arbetsstyrka och flera framstående tekniska skolor och utbildningsprogram betyder att Nexans fått en idealisk placering för att möta den växande efterfrågan på högspänningskablar i Nordamerika.

Den nya South Carolina-fabriken kommer att stärka Nexans produktutbud i Nordamerika som i nuläget består av mellanspännings-, lågspännings-, luftlednings-, industri-, installations- och LAN-produkter. 2013 svarade Nordamerika för 14 %* av koncernens totala omsättning, med över 3 000 anställda.

* I fasta metallpriser

Eva Wallin, Kommunikationschef, Nexans Sweden AB, tfn 0325 - 801 98, e-post eva.wallin@nexans.com

Om Nexans

Nexans tryggar tillgången på energi genom sitt stora och varierade utbud av kablar och kabellösningar som förbättrar våra kunders verksamhet och resultat världen över. Nexans ambition är att vara en samarbetspartner och ett stöd för kunderna inom fyra huvudaffärsområden: kraftöverföring och distribution (till havs och på land), energiresurser (olja och gas, gruvdrift och förnybara energikällor), transporter (väg, järnväg, flyg och fartyg) och installation (kommersiella byggnader, bostäder och datacentraler). Nexans strategi bygger på en ständig innovation av produkter, lösningar och tjänster, kompetensutveckling för medarbetare, utbildning av kunder och introduktion av säkra industriprocesser med så liten miljöpåverkan som möjligt.
Under 2013 blev Nexans det första företaget i kabelindustrin som bildade en stiftelse för att främja långsiktiga projekt som ger utsatta samhällen runt om i världen tillgång till energi.
Med en industriell närvaro i över 40 länder och försäljningskontor över hela världen, hade Nexans 2013 närmare 26 000 anställda och en omsättning på cirka 6,7 miljarder euro. Nexans är börsnoterat på NYSE Euronext Paris, avdelning A.
För mer information, besök nww.nexans.com.

Taggar:

Dokument & länkar

Citat

Invigningen av vår nya Goose Creek-anläggning är startskottet för en ny spännande fas för Nexans och en viktig milstolpe för bolaget eftersom vi hoppas kunna dra fördel av den växande efterfrågan på högspänningskablar i Nordamerika. Tack vare denna nya anläggning är Nexans väl rustat för att leverera kablar till de stora nya kraftnätsprojekt som planeras i Nordamerika i dagsläget.
Nexans koncernchef Arnaud Poupart-Lafarge
Det är en fantastisk dag för oss i South Carolina när Nexans nu slår upp portarna till denna anläggning som ska skapa 200 nya arbetstillfällen i vår delstat. Nexans är ett företag som inte bara är angeläget om att producera kvalitetsprodukter, utan också vill åstadkomma något viktigt för det lokala samhället. Idag välkomnar vi Nexans till deras nya ”hem” i Goose Creek och ser fram emot att se företaget växa och bli framgångsrikt.
Guvernör Nikki Haley
Redan i den inledande utvecklingsfasen kände vi att Charleston-regionen var en perfekt plats för en ny anläggning. Nu när anläggningen startar sin verksamhet är vi än mer övertygade om att detta var en riktig satsning. Ett företagsvänligt klimat, en mycket kompetent lokal arbetsstyrka och flera framstående tekniska skolor och utbildningsprogram betyder att Nexans fått en idealisk placering för att möta den växande efterfrågan på högspänningskablar i Nordamerika.
Steve Hall, Nexans Nordamerikachef