Nexans PEX-kablar ökar energisäkerheten i Danmark

Nexans kommer att producera och leverera PEX-isolerade sjö- och landkraftkablar  som ska förbinda danska transformatorstationer.

Det danska elnätet ska förstärkas med över 290 km av Nexans PEX-kablar som en del av JFK & Storstrømmen-projektet. Beställare är ENERGINET.DK och kontraktet, som är värt cirka 25 miljoner euro, avser leverans av två kabelsystem för havsförläggning och två för markförläggning i Danmark.

Nexans kommer att leverera en 150 kV enledad trefas PEX-kabel (tvärbunden polyeten) för att förbinda transformatorstationerna i Ryttergård och Fynsværket via Graderup. Det andra kabelsystemet blir en länk mellan transformatorstationerna i Abildskov och Sønderborg. Nexans ska även leverera tillbehör och svara för kabelinstallationer och övervaka arbetet.

Nexans 3-ledade 150 kV PEX-sjökablar kommer att dras från Jylland i väst till ön Fyn i öst och vidare till ön Als i söder. Vidare kommer en 132 kV sjökabel att binda samman transformatorstationen i Rosenfeldt på Själland och Orehoveds transformatorstation på ön Falster. Kablarna ska bidra till en säkrare elförsörjning i regionen.

JFK & Storstrømmen-projektet ingår i en nationell satsning i Danmark som har som mål att gräva ned de flesta kraftledningar före 2030. Enligt Kabelhandlingsplanen är det 2 900 km nya kraftledningar som ska grävas ned och ersätta cirka 3 200 km av de befintliga 132 kV- och 150 kV-luftledningarna.

Nexans och ENERGINET.DK har samarbetat tidigare i Køge Bugt-projektet, som också ingick i den nationella handlingsplanen, och kommer därefter att börja arbeta med att förbinda vindparken Kriegers Flak med det danska elnätet.

Oddleif Nielsen, projektledare på ENERGINET.DK säger:

– Då vi arbetat med Nexans tidigare vet vi att de har den tekniska kompetens som krävs för att slutföra kontraktet och leda projektet. Vi ser fram emot att få samarbeta med dem igen.

– På Nexans är vi glada över att få samarbeta kring ett nytt projekt med ENERGINET.DK. Vi är stolta över arbetet vi ska utföra tillsammans då det både förbättrar miljön och ökar energisäkerheten i Danmark, tillägger Cyprien Federspiel, Nexans chef för Sales & Marketing Land High Voltage.

Kablarna kommer att tillverkas i Nexans anläggningar i Hannover (Tyskland) och Halden (Norge). Kabelleveranserna inleds i mars 2016.

Eva Wallin, Kommunikationschef, Nexans Sweden AB, tfn 0325 - 801 98, e-post eva.wallin@nexans.com

Om Nexans

Nexans tryggar tillgången på energi genom sitt stora och varierade utbud av kablar och kabellösningar som förbättrar våra kunders verksamhet och resultat världen över. Nexans ambition är att vara en samarbetspartner och ett stöd för kunderna inom fyra huvudaffärsområden: kraftöverföring och distribution (till havs och på land), energiresurser (olja och gas, gruvdrift och förnybara energikällor), transporter (väg, järnväg, flyg och fartyg) och installation (kommersiella byggnader, bostäder och datacentraler). Nexans strategi bygger på en ständig innovation av produkter, lösningar och tjänster, kompetensutveckling för medarbetare, utbildning av kunder och introduktion av säkra industriprocesser med så liten miljöpåverkan som möjligt.
Under 2013 blev Nexans det första företaget i kabelindustrin som bildade en stiftelse för att främja långsiktiga projekt som ger utsatta samhällen runt om i världen tillgång till energi.
Med en industriell närvaro i över 40 länder och försäljningskontor över hela världen, hade Nexans 2014 närmare 26 000 anställda och en omsättning på 6,4 miljarder euro. Nexans är börsnoterat på NYSE Euronext Paris, avdelning A.
För mer information, besök www.nexans.se.

Taggar:

Dokument & länkar

Citat

Då vi arbetat med Nexans tidigare vet vi att de har den tekniska kompetens som krävs för att slutföra kontraktet och leda projektet. Vi ser fram emot att få samarbeta med dem igen.
Oddleif Nielsen, projektledare på ENERGINET.DK
På Nexans är vi glada över att få samarbeta kring ett nytt projekt med ENERGINET.DK. Vi är stolta över arbetet vi ska utföra tillsammans då det både förbättrar miljön och ökar energisäkerheten i Danmark.
Cyprien Federspiel, Nexans chef för Sales & Marketing Land High Voltage