Nexans presenterar nya laddningslösningar för elbilar under European Utility Week

Nexans bidrar aktivt till att skynda på användningen av elbilar med sina innovativa lösningar för laddstationer

Nexans lanserar sina nya lösningar för elbilsladdning som kommer att visas upp under den kommande European Utillity Week-konferensen.

Nexans deltar i Eco2charge-projektet som har som mål att stötta utvecklingen av elfordon.  Genom att bygga vidare på sin expertis inom anslutningsutrustning har Nexans utvecklat en smart och moduluppbyggd lösning för anslutning och laddning som fungerar tillsammans med system utvecklade av andra Eco2charge-partners. Nexans patenterade strömskenesystem sammankopplar laddstationer för elbilar utan behov av markarbeten och komplicerade installationer. Systemet är anpassat till olika laddningshastigheter och olika kontakttyper. Slutligen har Nexans även utvecklat ett smart och integrerat energistyrsystem som ger användarna möjlighet att styra fördelningen över hela anläggningen.

Annie Chéenne, affärsutvecklare för smarta elnät på Nexans, säger i en kommentar:
– Nexans är stolta över att kunna bidra med sin expertis för att påskynda användningen av elbilar. Vi ser fram emot att få demonstrera Nexans lösningar som uppfyller internationella standarder och kan installeras över hela världen.

Eva Wallin, Kommunikationschef, Nexans Sweden AB, tfn 0325 - 801 98, e-post eva.wallin@nexans.com

Om Nexans

Nexans tryggar tillgången på energi genom sitt stora och varierade utbud av kablar och kabellösningar som förbättrar våra kunders verksamhet och resultat världen över. Nexans ambition är att vara en samarbetspartner och ett stöd för kunderna inom fyra huvudaffärsområden: kraftöverföring och distribution (till havs och på land), energiresurser (olja och gas, gruvdrift och förnybara energikällor), transporter (väg, järnväg, flyg och fartyg) och installation (kommersiella byggnader, bostäder och datacentraler). Nexans strategi bygger på en ständig innovation av produkter, lösningar och tjänster, kompetensutveckling för medarbetare, utbildning av kunder och introduktion av säkra industriprocesser med så liten miljöpåverkan som möjligt.
Under 2013 blev Nexans det första företaget i kabelindustrin som bildade en stiftelse för att främja långsiktiga projekt som ger utsatta samhällen runt om i världen tillgång till energi.
Med en industriell närvaro i över 40 länder och försäljningskontor över hela världen, hade Nexans 2013 närmare 26 000 anställda och en omsättning på cirka 6,7 miljarder euro. Nexans är börsnoterat på NYSE Euronext Paris, avdelning A.
För mer information, besök nww.nexans.com.

 

Om Eco2charge

Eco2charge-projektets syfte är att stödja utvecklingen av elbilar genom att bidra till en snabbare utveckling av laddstationer för elbilar i byggnader, på universitetsområden och i ”ekostäder” till slutet av 2016. Dessa laddställen blir ett komplement till servicestationerna längs vägarna och ger användarna möjlighet att ladda sina elbilar på arbetsplatsen, i bostadsområdet eller vid offentliga och privata laddstationer (vid järnvägsstationer, stormarknader, offentliga parkeringsplatser osv.). Projektet samordnas av Bouygues Energies & Services och samlar expertisen hos åtta parter från olika branscher: Actility, Alstom, Bouygues Energies & Services, CEA (French Alternative Energies and Atomic Energy Commission), Embix, Nexans, Renault och University of Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ).
Eco2charge har också som mål att utveckla och marknadsföra komponenterna för denna lösning inom tre år. Projektet, med en budget på 13,2 miljoner euro, genomförs med stöd av programmet ”Vehicle of the future”. ”Vehicle of the future” (Framtidens bil) är en del av programmet ”Investment for the Future” (Investering för framtiden) som drivs av ADEME (franska energi- och miljömyndigheten) på uppdrag av den franska regeringen.

Taggar:

Dokument & länkar

Citat

Nexans är stolta över att kunna bidra med sin expertis för att påskynda användningen av elbilar. Vi ser fram emot att få demonstrera Nexans lösningar som uppfyller internationella standarder och kan installeras över hela världen.
Annie Chéenne, affärsutvecklare för smarta elnät på Nexans