Nexans säkrar tioårigt globalt ramavtal med BP om leveranser av umbilicalkablar och uppvärmningssystem för rörledningar i globala olje- och gasprojekt

Genom det långsiktiga avtalet med Nexans specialanläggning i Norge får BP ta del av fördelarna med avancerad design- och produktionsteknologi och säkra leveranser av umbilicalkablar och DEH-system till projekt över hela världen.

Nexans, en världsledande expert inom kabelindustrin, har ingått ett tioårigt globalt ramavtal med BP International Limited UK om att leverera umbilicalkablar, DEH-system (elektrisk uppvärmning), tillbehör och tjänster till olje- och gasprojekt världen runt.

Avtalet löper från 2012 till 2022 och omfattar design, tillverkning och leverans av skräddarsydda umbilicaler och DEH-system. Umbilicalerna ska transportera vätskor, el och styr- och telekomtjänster i nya havsbaserade olje- och gasprojekt medan DEH-systemen ska säkra genomflödet i rörledningar.

Nexans har redan tidigare ingått två ramavtal avseende umbilicaler med BP Exploration and Production Inc., det ena 2003 och det andra 2009. Dessa gällde umbilicalprojekt på stora vattendjup i Mexikanska bukten.

– Det är mycket glädjande att vi tilldelats detta stora och långsiktiga ramavtal med BP för umbilical-/DEH-leveranser. Avtalet befäster Nexans position på den internationella marknaden som en viktig strategisk leverantör av havsbaserade system för krävande olje- och gasprojekt offshore, säger Ragnvald Graff, försäljnings- och marknadschef för Nexans Hybrid Underwater Cable Division.

– Dokumenterad teknisk kompetens och organisatorisk förmåga, liksom etablerad produktionskapacitet, var avgörande faktorer för att ta hem det senaste avtalet med BP. Produktionskapaciteten gör att vi kan klara leveranstiderna. Vår höga kvalitet och goda hälso- och säkerhetskultur är andra faktorer som spelade in.

Eva Wallin, Kommunikationschef, tfn 0325 - 801 98, e-post eva.wallin@nexans.com

Om Nexans

Nexans är en global och ledande expert inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för kraftöverföring och distribution, industri och installation. Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät till energitillgångar (vindkraftsturbiner, solceller, olja och gas eller gruvdrift) och till transporter (skeppsbyggnad, flyg- och fordonsindustri, automation och järnvägar).
Nexans tar ansvar för en hållbar utveckling och detta arbete är en integrerad del av företagets globala och operativa strategi. Ständiga innovationer av produkter, lösningar och tjänster, medarbetarnas utveckling och engagemang, kundorienterin, samt säkra industriella processer med begränsad miljöpåverkan är alla viktiga beståndsdelar i arbetet för en hållbar framtid. 
Med industriell närvaro i 40 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 25 000 anställda och en försäljning under 2011 på 7 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen. Mer information på www.nexans.se eller www.nexans.mobi.

Taggar:

Dokument & länkar

Citat

Det är mycket glädjande att vi tilldelats detta stora och långsiktiga ramavtal med BP för umbilical-/DEH-leveranser. Avtalet befäster Nexans position på den internationella marknaden som en viktig strategisk leverantör av havsbaserade system för krävande olje- och gasprojekt offshore,
Ragnvald Graff, försäljnings- och marknadschef för Nexans Hybrid Underwater Cable Division
Dokumenterad teknisk kompetens och organisatorisk förmåga, liksom etablerad produktionskapacitet, var avgörande faktorer för att ta hem det senaste avtalet med BP. Produktionskapaciteten gör att vi kan klara leveranstiderna. Vår höga kvalitet och goda hälso- och säkerhetskultur är andra faktorer som spelade in.
Ragnvald Graff, försäljnings- och marknadschef för Nexans Hybrid Underwater Cable Division