Nexans sluter stort sjökabelskontrakt med Terna om ny HVDC-kraftlänk mellan Italien och Montenegro

Omfattande expertis och kapacitet att leverera till större HVDC-kraftledningsprojekt
var avgörande när Nexans tog hem sitt hittills största sjökabelkontrakt.

Nexans, en världsledande expert inom kabelindustrin, har tilldelats den ena halvan av ett kontrakt för leverans och installation av en kraftledning (likströmskabel med högspänning) mellan Italien och Montenegro. Kontraktet har ett värde på cirka 300 miljoner euro. Anbudsförfrågan var utlyst av Terna Rete Italia S.p.A, ett helägt dotterbolag till det italienska kraftdistributionsbolaget Terna S.p.A. Kontraktet stärker Nexans ledande ställning inom den globala kraftnätssektorn och ligger i linje med bolagets satsning på högteknologiska sjökabellösningar. Under de senaste tjugo åren har Nexans tillverkat, levererat och installerat över 3 000 km HVDC-sjökabel.

Den nya länken mellan Italien och Montenegro kommer att förbinda den italienska halvön med Balkan och bidra till att förbättra integrationen av de europeiska ländernas kraftnät. Den aktuella HVDC-ledningen kommer att vara runt 415 km lång, varav 393 km är sjökabel och 22 km är markkabel för anslutningarna på land. Det rör sig om två 500 kV HVDC-kablar i en bipolär konfiguration (2 x 500 MW) varav en ska levereras av Nexans.

– Nexans är stolta över att Terna valde att ge oss detta stora kontrakt för länken mellan Italien och Montenegro, säger Frédéric Michelland, direktör med ansvar för högspännings- och sjökabel på Nexans.
– Vi tror att båda parter är nöjda med resultatet av förhandlingarna och våra medarbetare ser fram emot att få påbörja projektet. Våra framgångar i tidigare projekt som gällt HVDC-länkar, t.ex. Skagerrak, NorNed, Cometa och Fenno-Skan II, bidrog starkt till att vi fick förtroendet att leverera kabel till detta prestigefulla projekt.

Eva Wallin, Kommunikationschef, tfn 0325 - 801 98, e-post eva.wallin@nexans.com

Om Nexans

Nexans är en global och ledande expert inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för kraftöverföring och distribution, industri och installation. Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät till energitillgångar (vindkraftsturbiner, solceller, olja och gas eller gruvdrift) och till transporter (skeppsbyggnad, flyg- och fordonsindustri, automation och järnvägar).
Nexans tar ansvar för en hållbar utveckling och detta arbete är en integrerad del av företagets globala och operativa strategi. Ständiga innovationer av produkter, lösningar och tjänster, medarbetarnas utveckling och engagemang, kundorienterin, samt säkra industriella processer med begränsad miljöpåverkan är alla viktiga beståndsdelar i arbetet för en hållbar framtid. 
Med industriell närvaro i 40 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 25 000 anställda och en försäljning under 2011 på 7 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen. Mer information på www.nexans.se eller www.nexans.mobi.

Taggar:

Dokument & länkar

Citat

Nexans är stolta över att Terna valde att ge oss detta stora kontrakt för länken mellan Italien och Montenegro.
Frédéric Michelland, Senior Corporate Executive Vice President i Nexans
Vi tror att båda parter är nöjda med resultatet av förhandlingarna och våra medarbetare ser fram emot att få påbörja projektet. Våra framgångar i tidigare projekt som gällt HVDC-länkar, t.ex. Skagerrak, NorNed, Cometa och Fenno-Skan II, bidrog starkt till att vi fick förtroendet att leverera kabel till detta prestigefulla projekt.
Frédéric Michelland, Senior Corporate Executive Vice President i Nexans