Nexans tecknar kontrakt med OneSubsea om leverans av kraft- och umbilicalkabel till oljefält i Mexikanska golfen

Nexans innovativa lösning – där kraftkablar och umbilcaltjänster samsas i samma tvärsnitt – ska installeras på över 2000 meters djup för att koppla ihop Julia-fältet med den havsbaserade produktionsanläggningen.

Nexans, en världsledande expert inom kabelindustrin, har tilldelats ett stort kontrakt av OneSubsea (ett Cameron & Schlumberger-bolag) för att konstruera, tillverka och leverera en integrerad kraft- och umbilicallösning med termineringsutrustning till Exxon Mobils utbyggnad av oljefältet Julia i Mexikanska golfen. En 23 km lång kombinerad kraft- och umbilicalkabel ska installeras på över 2 000 meters djup för att koppla samman anläggningen på Julia-fältet med en nedsänkbar produktionsanläggning. Produktionsstarten är planerad till 2016.

Nexans har varit en pionjär när det gäller utveckling av kraft-umbilicaler, som förenar kraftkablar och umbilicaler i ett och samma tvärsnitt, för att förse djupvattensprojekt med högspänningskraft. Kraft-umbilicalen innehåller flera stålrör, fiberoptiska element och signalkablar för kontroll och övervakning. I Julia-projektet ska kraft-umbilicalen användas för att driva OneSubseas pumpar på havsbotten.

Julia-fältets kraft-umbilical kommer att konstrueras och tillverkas i Nexans specialfabrik för produktion av sjökablar i Halden, Norge.

– Detta viktiga kontrakt med OneSubsea är en fortsättning på den positiva trenden för kraft-umbilicaler på djupvatten i Mexikanska golfen, säger Krister Granlie, Vice President Hybrid Underwater Cables på Nexans Norway. Vi har märkt att allt fler operatörer börjar inse att kraft-umbilicalen, trots sin komplexa konstruktion, är en mer elegant och kostnadseffektiv lösning än att transportera och installera separata kablar och umbilicaler.

Eva Wallin, Kommunikationschef, Nexans Sweden AB, tfn 0325 - 801 98, e-post eva.wallin@nexans.com

Om Nexans

Nexans är en global och ledande expert inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för kraftöverföring och distribution, industri och installation. Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät till energitillgångar (vindkraftsturbiner, solceller, olja och gas eller gruvdrift) och till transporter (skeppsbyggnad, flyg- och fordonsindustri, automation och järnvägar).
Nexans tar ansvar för en hållbar utveckling och detta arbete är en integrerad del av företagets globala och operativa strategi. Ständiga innovationer av produkter, lösningar och tjänster, medarbetarnas utveckling och engagemang, kundorienterin, samt säkra industriella processer med begränsad miljöpåverkan är alla viktiga beståndsdelar i arbetet för en hållbar framtid. 
Med industriell närvaro i 40 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 25 000 anställda och en försäljning under 2012 på 7,2 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen. Mer information på www.nexans.se eller www.nexans.mobi.

Taggar:

Dokument & länkar

Citat

Detta viktiga kontrakt med OneSubsea är en fortsättning på den positiva trenden för kraft-umbilicaler på djupvatten i Mexikanska golfen.
Krister Granlie, Vice President Hybrid Underwater Cables på Nexans Norway
Vi har märkt att allt fler operatörer börjar inse att kraft-umbilicalen, trots sin komplexa konstruktion, är en mer elegant och kostnadseffektiv lösning än att transportera och installera separata kablar och umbilicaler.
Krister Granlie, Vice President Hybrid Underwater Cables på Nexans Norway