Nexans tilldelas medel från Carbon Trust för att öka tempot i utvecklingen av kabel för havsvindkraft

Nexans kommer att utöka sitt kvalificeringsprogram och påskynda kommersialiseringen av 66 kV-kablar för havsvindparker med stöd av medel från Carbon Trust som en del i Offshore Wind Accelerator-programmet.

Nexans har förmånen att få delta i Carbon Trusts program Offshore Wind Accelerator (OWA) i Storbritannien. Genom detta program kan Nexans utvidga arbetet med att utveckla nya 66 kV 3ledarkablar för dragning mellan komponenter i havsvindparker, så kallade inter array-kablar, och få ut dem snabbare på marknaden. Nexans tilldelades medlen, cirka 165 000 euro, genom en upphandlingsprocess och dessa kommer att användas till fortsatt utveckling av kabelutbudet för kommersiellt bruk i havsvindparker till slutet av 2015.

Nexans levererar redan export- och inter array-kablar på 33 kV till projektutvecklarna av havsvindkraft. För att hänga med i branschens övergång till större havsvindparker och turbiner med högre effekt har Nexans redan börjat utveckla 66 kV inter array-kablar med kopparledare och tillhörande anslutningsdon. Kvalificeringsprogrammet kommer att slutföras inom några månader. Som en del av överenskommelsen med OWA kommer Nexans också att kvalificera sina 66 kV inter array-kablar i vattentät design med aluminiumledare för att öka tempot i kommersialiseringen av ett komplett sortiment av dessa kablar. Detta ingår i koncernens FoU-satsningar för att förutse och tillgodose kundernas efterfrågan på vindparkskomponenter.

Carbon Trust startade OWA i syfte att minska kostnaderna i samband med havsbaserad vindkraft, särskilt mot bakgrund av den brittiska regeringens satsning på att bygga ut havsvindkraften. Redan tidigare har högeffekt-turbiner, och följaktligen också 66 kV inter array-kablar, identifierats som ett område där väsentliga kostnadsbesparingar kan göras och bidrag delats ut för detta ändamål.

66 kV-kablarna ökar kapaciteten med en mindre ledararea och lägre strömstyrka jämfört med de 33 kV-kablar som använts tidigare. Kostnaderna blir också lägre tack vare lägre livscykelkostnader och optimerad kabellayout.

– Tilldelningen av medel från Carbon Trust är ytterligare en bekräftelse på Nexans renommé som utvecklare av innovativ ny teknik för havsvindkraft, kommenterar Pierre Kayoun, försäljnings- och marknadsdirektör för Nexans högspännings- och sjökablar. Medlen ger Nexans möjlighet att fortsätta utveckla sitt utbud av 66 kV-kablar och snabbare göra dem kommersiellt tillgängliga. Detta gagnar hela branschen och leder till ökad kapacitet från havsvindparker.

Megan Smith, projektledare för elektriska system i Offshore Wind Accelerator-programmet, tillägger:

– Att gå över till 66 kV inter array-system skapar stora möjligheter att sänka kostnaderna i tid för tredje omgången av havsvindparksprojekt. Men branschen står inför det klassiska hönan eller ägget-dilemmat. Kabeltillverkarna vill inte gärna investera i certifieringsprocessen för en ny kostnadseffektiv 66 kV kabel utan att veta om det kommer att finnas någon efterfrågan, och utvecklarna kan inte specificera en ny spänning för havsvindparkskablar innan dessa är certifierade. Carbon Trusts OWA-program har löst detta genom att göra det möjligt för kabelindustrin att samarbeta med havsvindkraftssektorn för att utveckla en lösning som gagnar alla.

Kablarna testas för närvarande i Nexans Hannoveranläggning. I början av 2015 väntas testresultaten vara klara, och produkterna beräknas bli färdiga för försäljning senare under året.

Eva Wallin, Kommunikationschef, Nexans Sweden AB, tfn 0325 - 801 98, e-post eva.wallin@nexans.com

Om Nexans

Nexans tryggar tillgången på energi genom sitt stora och varierade utbud av kablar och kabellösningar som förbättrar våra kunders verksamhet och resultat världen över. Nexans ambition är att vara en samarbetspartner och ett stöd för kunderna inom fyra huvudaffärsområden: kraftöverföring och distribution (till havs och på land), energiresurser (olja och gas, gruvdrift och förnybara energikällor), transporter (väg, järnväg, flyg och fartyg) och installation (kommersiella byggnader, bostäder och datacentraler). Nexans strategi bygger på en ständig innovation av produkter, lösningar och tjänster, kompetensutveckling för medarbetare, utbildning av kunder och introduktion av säkra industriprocesser med så liten miljöpåverkan som möjligt.
Under 2013 blev Nexans det första företaget i kabelindustrin som bildade en stiftelse för att främja långsiktiga projekt som ger utsatta samhällen runt om i världen tillgång till energi.
Med en industriell närvaro i över 40 länder och försäljningskontor över hela världen, hade Nexans 2013 närmare 26 000 anställda och en omsättning på cirka 6,7 miljarder euro. Nexans är börsnoterat på NYSE Euronext Paris, avdelning A.
För mer information, besök nww.nexans.com.

Taggar:

Dokument & länkar

Citat

Tilldelningen av medel från Carbon Trust är ytterligare en bekräftelse på Nexans renommé som utvecklare av innovativ ny teknik för havsvindkraft.
Pierre Kayoun, försäljnings- och marknadsdirektör för Nexans högspännings- och sjökablar
Att gå över till 66 kV inter array-system skapar stora möjligheter att sänka kostnaderna i tid för tredje omgången av havsvindparksprojekt. Men branschen står inför det klassiska hönan eller ägget-dilemmat. Kabeltillverkarna vill inte gärna investera i certifieringsprocessen för en ny kostnadseffektiv 66 kV kabel utan att veta om det kommer att finnas någon efterfrågan, och utvecklarna kan inte specificera en ny spänning för havsvindparkskablar innan dessa är certifierade. Carbon Trusts OWA-program har löst detta genom att göra det möjligt för kabelindustrin att samarbeta med havsvindkraftssektorn för att utveckla en lösning som gagnar alla.
Megan Smith, projektledare för elektriska system i Offshore Wind Accelerator-programmet