Nexans tilldelas sjökabelkontrakt värt över 80 miljoner euroför kanadensiskt vattenkraftsprojekt

Nexans, en världsledande expert inom kabelindustrin, har av Nalcor Energy tilldelats ett kontrakt på över 80 MEUR gällande en havsförlagd högspänningsledning (HVDC) i den kanadensiska provinsen Newfoundland och Labrador. Kontraktet omfattar tillverkning, leverans och sjöförläggning av ett hundratal kilometer HVDC-kabel med tillbehör för kraftöverföring från Muskrat Falls på Labradors fastland via Belle Isle-sundet till ön Newfoundland.

Nexans sjökabel ingår i den nya HVDC-kraftlänken med en kapacitet på 900 MW och med en total längd av 1 100 km. Huvudsyftet med denna kraftlänk är att skapa en infrastruktur för kraftöverföring från fastlandet till provinsens stora ö för att tillgodose det växande elbehovet i provinsen.

HVDC-kablarna kommer att tillverkas av NVC, Nexans fabrik i Tokyo, Japan. Nexans ska leverera tre längder av oljeimpregnerad kraftkabel för sjöförläggning (350 kV) med en integrerad optofiberlänk, tre kablar för landanslutningarna på var sida sundet samt tillbehör som skarvdon, reservdelar och termineringar.

Sjökablarna kommer att installeras med hjälp av Nexansägda installationsfartyget C/S Nexans Skagerrak.

– Nexans har en lång och väldokumenterad erfarenhet av HVDC-projekt och har levererat mer än 3 000 km kabel för sjöförläggning, säger Frédéric Michelland, Senior Corporate Executive Vice President på Nexans.

– Tillsammans med det nyligen genomförda Terna-kraftlänksprojektet, som förbinder Italien med Montenegro, stärker detta kontrakt Nexans ledande ställning i den globala kraftöverföringssektorn och vårt anseende som strategisk leverantör av högteknologiska submarina kabellösningar.

Eva Wallin, Kommunikationschef, tfn 0325 - 801 98, e-post eva.wallin@nexans.com

Om Nexans

Nexans är en global och ledande expert inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för kraftöverföring och distribution, industri och installation. Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät till energitillgångar (vindkraftsturbiner, solceller, olja och gas eller gruvdrift) och till transporter (skeppsbyggnad, flyg- och fordonsindustri, automation och järnvägar).
Nexans tar ansvar för en hållbar utveckling och detta arbete är en integrerad del av företagets globala och operativa strategi. Ständiga innovationer av produkter, lösningar och tjänster, medarbetarnas utveckling och engagemang, kundorienterin, samt säkra industriella processer med begränsad miljöpåverkan är alla viktiga beståndsdelar i arbetet för en hållbar framtid. 
Med industriell närvaro i 40 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 25 000 anställda och en försäljning under 2011 på 7 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen. Mer information på www.nexans.se eller www.nexans.mobi.

Taggar:

Dokument & länkar

Citat

Nexans har en lång och väldokumenterad erfarenhet av HVDC-projekt och har levererat mer än 3 000 km kabel för sjöförläggning.
Frédéric Michelland, Senior Corporate Executive Vice President på Nexans
Tillsammans med det nyligen genomförda Terna-kraftlänksprojektet, som förbinder Italien med Montenegro, stärker detta kontrakt Nexans ledande ställning i den globala kraftöverföringssektorn och vårt anseende som strategisk leverantör av högteknologiska submarina kabellösningar.
Frédéric Michelland, Senior Corporate Executive Vice President på Nexans