Nexans tilldelas umbilicalkontrakt värt 16 miljoner euro av Statoil

Umbilicalkablar för kraftöverföring och tillbehör ska levereras till gaskomprimeringsprojekt på gasfältet Gullfaks i Nordsjön

Nexans, en världsledande expert inom kabelindustrin, har vunnit ett kontrakt av Statoil värt 16 miljoner euro. Kontraktet gäller konstruktion och leverans av en 16,5 km lång umbilicalkabel som ska koppla ihop Gullfaks C-plattform i Nordsjön med en kompressor- och processanläggning på havsbotten.

Gullfaks-projektet, beläget160 km väster om Sognefjorden i Norge, är det näst största gaskomprimeringsprojektet ute till havs som Statoil planerar. Statoil ledde även det största gaskomprimeringsprojektet på Åsgard-fältet.

Fältet består av flera undervattenssystem135 meters djup. Statoil planerar att installera en undervattenskompressor som ska underlätta komprimeringen och transporten av gas.

Det är glädjande att ha blivit vald till umbilicalleverantör för detta kontrakt. Utnämningen uppfattar vi som ett erkännande av vår kombination av beprövad expertis, kompetens och teknik inom detta område, säger Ragnvald Graff, försäljnings- och marknadsdirektör på Nexans Hybrid Underwater Cables Division.

Gaskomprimering till havs ingår i Statoils ambitioner att utveckla de nödvändiga delarna i en ”undervattensfabrik” för att bana väg för olje- och gasutvinning i Arktis och andra djuphavsregioner.

Nexans har varit ledande i utvecklingen av umbilicaltekniken och företagets umbilicalkablar för kraftöverföring samlar funktionerna hos kraftkablar och umbilicaler i en och samma kabel, vilket möjliggör överföring av högspänning till djupvattensprojekt. Umbilicaler för kraftöverföring består av ett antal stålrör och fiberoptiska element, signalkablar för styrning och övervakning samt isolerade ledare. Allt levereras från Nexans egna fabriker.

Med en umbilicalkabel som kombinerar alla funktioner reduceras transport- och installationskostnaderna avsevärt.

Eva Wallin, Kommunikationschef, tfn 0325 - 801 98, e-post eva.wallin@nexans.com

Om Nexans

Nexans är en global och ledande expert inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för kraftöverföring och distribution, industri och installation. Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät till energitillgångar (vindkraftsturbiner, solceller, olja och gas eller gruvdrift) och till transporter (skeppsbyggnad, flyg- och fordonsindustri, automation och järnvägar).
Nexans tar ansvar för en hållbar utveckling och detta arbete är en integrerad del av företagets globala och operativa strategi. Ständiga innovationer av produkter, lösningar och tjänster, medarbetarnas utveckling och engagemang, kundorienterin, samt säkra industriella processer med begränsad miljöpåverkan är alla viktiga beståndsdelar i arbetet för en hållbar framtid. 
Med industriell närvaro i 40 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 25 000 anställda och en försäljning under 2011 på 7 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen. Mer information på www.nexans.se eller www.nexans.mobi.

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Det är glädjande att ha blivit vald till umbilicalleverantör för detta kontrakt. Utnämningen uppfattar vi som ett erkännande av vår kombination av beprövad expertis, kompetens och teknik inom detta område.
Ragnvald Graff, försäljnings- och marknadsdirektör på Nexans Hybrid Underwater Cables Division