NSN Link förbinder de nordiska och brittiska energimarknaderna via världens längsta havsförlagda kraftlänk med Nexans HVDC-kabelteknologi

Kraftledningen på Nordsjöns botten ger Norge och Storbritannien möjlighet att utbyta upp till 1 400 MW grön energi från och med 2021.

Statnett SF och National Grid har tilldelat Nexans ett kontrakt värt cirka 340 miljoner euro för att leverera havskraftkabeln på den norska sidan.

NSN-kraftledningen under Nordsjön kommer att göra det möjligt att utbyta grön energi mellan de nordiska och brittiska marknaderna genom ett kabelsystem som omfattar 730 km HVDC-kabel (dvs. för högspänd likström) och Nexans ska konstruera, tillverka och installera huvuddelen på den norska sidan. 1 400 MW-länken består av två kabelsystem på 525 kV som ska vara klara att tas i bruk 2021. Nexans kontrakt med Statnett SF och National Grid värderas till 340 miljoner euro.

Norge och Storbritannien planerar att producera mer kraft från förnybara källor för att klara de båda ländernas inhemska och internationella mål för förnybar energi och klimatförändring. NSN-länken utvecklas i samarbete mellan Statnett, den statsägda operatören i det norska kraftnätet, och Storbritanniens National Grid. Den utformas för att öka möjligheterna till utbyte av förnybar energi.

När vindkraftproduktionen på de brittiska öarna är hög kan Norge importera el till ett lägre pris än på den nordiska marknaden och bidra till att spara vatten i landets vattenkraftsmagasin. Under perioder med svag vind i Storbritannien kan britterna importera norsk vattenkraft till ett lägre pris och samtidigt säkra elförsörjningen.

NSN Link ska dras från Blyth i Northumberland på Storbritanniens nordöstra kust till Kvilldal i Rogaland på den norska sidan. Transformatorstationer på båda sidor kommer att ansluta länken till kraftnätet på land.

Nexans har tilldelats kontrakten för Lot 1 av NSN Link, den del som går i fjorden, tunneldelen samt landförbindelsen i Norge. Ordern på de två kabelsystemen omfattar konstruktion, tillverkning och installation av cirka 500 km oljeimpregnerad HVDC-kabel av typen MIND på ett djup ned till 600 meter utanför Norges kust. Kablarna läggs av Nexans egna kabelläggningsfartyg, C/S Nexans Skagerrak, och grävs ned och skyddas på havsbotten med Nexans Capjet-system och stendumpning. Nexans kommer också att tillhandahålla en kortare kabellängd till landförbindelsen.  

Nexans kablar kommer att ha samma driftsäkra och beprövade design som framgångsrikt använts i Skagerrak 4-projektet, en 140 km havsförlagd HVDC-kabel mellan Danmark och Norge. Denna design valdes också för det pågående NordLink-projektet som ska förbinda det norska kraftnätet med det tyska.

 – Nexans är mycket glada över att få spela en nyckelroll i färdigställandet av NSN Link, som kommer att bli världens längsta havsförlagda kraftförbindelse, säger Dirk Steinbrink, Nexans Senior Executive Vice President för High Voltage & Underwater Cables. Arnaud Poupart-Lafarge, Nexans koncernchef, tillägger:
– Mot bakgrund av att vi tidigare i år vann ett större kontrakt för NordLink mellan Norge och Tyskland är detta kontrakt ytterligare en bekräftelse på Nexans ledande ställning inom HVDC-kabelteknologi för Europas växande nätverk av havsbaserade kraftledningar. Vi är mycket stolta över att vi med denna order har uppnått en total orderbok på två miljarder euro.

NSN Link-kablarna kommer att utvecklas, testas och tillverkas på Nexans anläggning i Halden, Norge.

Eva Wallin, Kommunikationschef, Nexans Sweden AB, tfn 0325 - 801 98, e-post eva.wallin@nexans.com

Om Nexans

Nexans tryggar tillgången på energi genom sitt stora och varierade utbud av kablar och kabellösningar som förbättrar våra kunders verksamhet och resultat världen över. Nexans ambition är att vara en samarbetspartner och ett stöd för kunderna inom fyra huvudaffärsområden: kraftöverföring och distribution (till havs och på land), energiresurser (olja och gas, gruvdrift och förnybara energikällor), transporter (väg, järnväg, flyg och fartyg) och installation (kommersiella byggnader, bostäder och datacentraler). Nexans strategi bygger på en ständig innovation av produkter, lösningar och tjänster, kompetensutveckling för medarbetare, utbildning av kunder och introduktion av säkra industriprocesser med så liten miljöpåverkan som möjligt.
Under 2013 blev Nexans det första företaget i kabelindustrin som bildade en stiftelse för att främja långsiktiga projekt som ger utsatta samhällen runt om i världen tillgång till energi.
Med en industriell närvaro i över 40 länder och försäljningskontor över hela världen, hade Nexans 2014 närmare 26 000 anställda och en omsättning på 6,4 miljarder euro. Nexans är börsnoterat på NYSE Euronext Paris, avdelning A.
För mer information, besök www.nexans.se.

Taggar:

Dokument & länkar

Citat

Nexans är mycket glada över att få spela en nyckelroll i färdigställandet av NSN Link, som kommer att bli världens längsta havsförlagda kraftförbindelse.
Dirk Steinbrink, Nexans Senior Executive Vice President för High Voltage & Underwater Cables
Mot bakgrund av att vi tidigare i år vann ett större kontrakt för NordLink mellan Norge och Tyskland är detta kontrakt ytterligare en bekräftelse på Nexans ledande ställning inom HVDC-kabelteknologi för Europas växande nätverk av havsbaserade kraftledningar. Vi är mycket stolta över att vi med denna order har uppnått en total orderbok på två miljarder euro
Arnaud Poupart-Lafarge, Nexans koncernchef