Shah Deniz-projektet satsar på Nexans DEH-system

Världens hittills största avtal avseende DEH-system ingår i Nexans tioåriga ramavtal med BP om leverans av kablar och umbilicalsystem för djupvattensprojekt

Nexans kabelsystem för direkt elektrisk uppvärmning (Direct Electrical Heating, DEH) installeras för att säkerställa ett jämnt genomflöde av olja och gas från Shah Deniz-fältet i den azerbajdzjanska sektorn av Kaspiska havet. Till detta projekt, som är världens största DEH-projekt någonsin, ska Nexans leverera totalt 130 km kabelsystem för att säkra produktionen i tio rörledningar på Kaspiska havets botten. Avtalet är värt cirka 100 miljoner euro.

DEH-systemen, som bland annat omfattar stigarkablar, piggyback-kablar och tillbehör, kommer att designas, utvecklas och tillverkas i Nexans norska fabrik. Fabriken i Halden är specialiserad på umbilicalkablar och kablar för sjö- och havsförläggning. Leveransen omfattar även IPS som är ett modernt, integrerat system för att skydda de avancerade piggyback-kablarna mot skador efter installationen på sjöbotten.

Första leveransen av systemet beräknas ske i juli 2014 och den andra i juni 2016.

– Det aktuella avtalet ingår i ett tioårigt ramavtal som Nexans ingått med BP för leverans av umbilicalkablar, DEH-system, tillbehör och tjänster till olika olje- och gasprojekt på stora vattendjup världen över, berättar Krister Granlie, chef för Nexans Norways division Hybrid Underwater Cables.

– Avtalet är ännu en bekräftelse på att vår avancerade DEH-teknik har en viktig roll att fylla för att säkra ett pålitligt och miljövänligt produktionsgenomflöde. I samarbete med BP har Nexans redan genomfört flera förstudier för att testa DEH-systemens funktion över hela Shah Deniz-fältet.

Direct electrical heating (DEH)

DEH är en teknik som utvecklats för att säkerställa genomflödet i rörledningarna till plattformen. Växelström överförs från DEH-kabeln och tränger igenom stålet i rörledningen som värms upp av materialets elektriska motstånd. Tack vare denna lösning är det möjligt att driva rörledningen på ett kostnadseffektivt och miljövänligt sätt.

Genom att styra strömtillförseln kan temperaturen i rörledningens innervägg alltid hållas över den kritiska temperaturen för vax- och hydratbildning. Resultatet är en problemfri och pålitlig olje- och gastransport. Traditionella metoder för att säkra genomflödet använder kemikalier och tryckavlastning, men är betydligt dyrare och medför långa stilleståndstider och miljörisker.

Eva Wallin, Kommunikationschef, Nexans Sweden AB, tfn 0325 - 801 98, e-post eva.wallin@nexans.com

Om Nexans

Nexans tryggar tillgången på energi genom sitt stora och varierade utbud av kablar och kabellösningar som förbättrar våra kunders verksamhet och resultat världen över. Nexans ambition är att vara en samarbetspartner och ett stöd för kunderna inom fyra huvudaffärsområden: kraftöverföring och distribution (till havs och på land), energiresurser (olja och gas, gruvdrift och förnybara energikällor), transporter (väg, järnväg, flyg och fartyg) och installation (kommersiella byggnader, bostäder och datacentraler). Nexans strategi bygger på en ständig innovation av produkter, lösningar och tjänster, kompetensutveckling för medarbetare, utbildning av kunder och introduktion av säkra industriprocesser med så liten miljöpåverkan som möjligt.
Under 2013 blev Nexans det första företaget i kabelindustrin som bildade en stiftelse för att främja långsiktiga projekt som ger utsatta samhällen runt om i världen tillgång till energi.
Med en industriell närvaro i över 40 länder och försäljningskontor över hela världen, hade Nexans 2013 närmare 26 000 anställda och en omsättning på cirka 6,7 miljarder euro. Nexans är börsnoterat på NYSE Euronext Paris, avdelning A.
För mer information, besök nww.nexans.com.

Taggar:

Om oss

Nexans är en global och ledande expert inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för kraftöverföring och distribution, industri och installation. Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät till energitillgångar (vindkraftsturbiner, solceller, olja och gas eller gruvdrift) och till transporter (skeppsbyggnad, flyg- och fordonsindustri, automation och järnvägar). Nexans tar ansvar för en hållbar utveckling och detta arbete är en integrerad del av företagets globala och operativa strategi. Ständiga innovationer av produkter, lösningar och tjänster, medarbetarnas utveckling och engagemang, kundorientering, samt säkra industriella processer med begränsad miljöpåverkan är alla viktiga beståndsdelar i arbetet för en hållbar framtid.Med industriell närvaro i 40 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 25 000 anställda och en försäljning under 2012 på 7,2 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen. Mer information på www.nexans.se eller www.nexans.mobi.

Dokument & länkar

Citat

Det aktuella avtalet ingår i ett tioårigt ramavtal som Nexans ingått med BP för leverans av umbilicalkablar, DEH-system, tillbehör och tjänster till olika olje- och gasprojekt på stora vattendjup världen över.
Krister Granlie, chef för Nexans Norways division Hybrid Underwater Cables
Avtalet är ännu en bekräftelse på att vår avancerade DEH-teknik har en viktig roll att fylla för att säkra ett pålitligt och miljövänligt produktionsgenomflöde. I samarbete med BP har Nexans redan genomfört flera förstudier för att testa DEH-systemens funktion över hela Shah Deniz-fältet.
Krister Granlie, chef för Nexans Norways division Hybrid Underwater Cables