Statnetts kabelsystem i inre Oslofjorden förstärker det norska elnätet med hjälp av Nexans sjökraftkablar

  • Två nya kabelsystem ska förstärka elnätet i centrala Östnorge och dessutom möjliggöra ett elutbyte med Sverige.
  • Kontraktet är värt cirka 50 miljoner euro och omfattar konstruktion, tillverkning och installation av PEX-isolerade kablar.

Statnett, den statsägda elnätsoperatören i Norge, förstärker det norska elnätet genom ett kraftlänkprojekt i inre Oslofjorden som bygger på Nexans teknologi för sjökraftkablar. Inom ramen för ett projekt värt cirka 50 miljoner euro ska Nexans konstruera och tillverka två nya 420 kV havsförlagda kraftkabelsystem.

Statnett investerar i detta projekt för att säkra eltillgången för kunder i centrala Östnorge genom att ersätta två befintliga kraftkablar från 1958 och 1975. De nya kabelsystemen kommer dessutom att möjliggöra ett elutbyte med Sverige.

Projektet omfattar två nya länkar: en som kopplar samman Solberg i Hurum och Brenntangen i Vestby kommun (Solberg–Brenntangen), och den andra Filtvet i Hurum och Brenntangen i Vestby kommun (Filtvet–Brenntangen). Båda länkarna består av sju kablar, konstruerade med Nexans avancerade PEX-kabelteknik (tvärbunden polyeten), som installeras på ner till 220 meters djup.

Nexans kommer att konstruera, tillverka och testa kablarna för Oslofjorden vid sin anläggning i Halden i Norge. Kablarna läggs av Nexans med Statnetts kabelläggningsfartyg, M/S Elektron, och skyddas genom att grävas ned i havsbotten med Nexans Capjet-system. Projektet beräknas slutföras under 2018.

Ragnhild Katteland på Technical and Project Operations inom Nexans division för Submarine High Voltage-kablar, kommenterar kontraktet:

– Att ta hem detta kontrakt för den inre Oslofjorden stärker Nexans mångåriga samarbete med Statnett ytterligare. Det visar också att oavsett transmissions-teknik, växel- eller likström, och oavsett kabelteknologi, är Nexans en eftertraktad kabelleverantör av sjökraftkablar.

Eva Wallin, Kommunikationschef, Nexans Sweden AB, tfn 0325 - 801 98, e-post eva.wallin@nexans.com

Om Nexans

Nexans tryggar tillgången på energi genom sitt stora och varierade utbud av kablar och kabellösningar som förbättrar våra kunders verksamhet och resultat världen över. Nexans ambition är att vara en samarbetspartner och ett stöd för kunderna inom fyra huvudaffärsområden: kraftöverföring och distribution (till havs och på land), energiresurser (olja och gas, gruvdrift och förnybara energikällor), transporter (väg, järnväg, flyg och fartyg) och installation (kommersiella byggnader, bostäder och datacentraler). Nexans strategi bygger på en ständig innovation av produkter, lösningar och tjänster, kompetensutveckling för medarbetare, utbildning av kunder och introduktion av säkra industriprocesser med så liten miljöpåverkan som möjligt.
Under 2013 blev Nexans det första företaget i kabelindustrin som bildade en stiftelse för att främja långsiktiga projekt som ger utsatta samhällen runt om i världen tillgång till energi.
Med en industriell närvaro i över 40 länder och försäljningskontor över hela världen, hade Nexans 2014 närmare 26 000 anställda och en omsättning på 6,4 miljarder euro. Nexans är börsnoterat på NYSE Euronext Paris, avdelning A.
För mer information, besök www.nexans.se.

Taggar:

Dokument & länkar

Citat

Att ta hem detta kontrakt för den inre Oslofjorden stärker Nexans mångåriga samarbete med Statnett ytterligare. Det visar också att oavsett transmissionsteknik, växel- eller likström, och oavsett kabelteknologi, är Nexans en eftertraktad kabelleverantör av sjökraftkablar.
Ragnhild Katteland på Technical and Project Operations inom Nexans division för Submarine High Voltage-kablar