Statoil väljer Nexans system för direkt eluppvärmning till Kristin- och Mariafälten

Statoil har på uppdrag av Wintershall slutit ett avtal med Nexans om leverans av DEH-teknik (Direct Electrical Heating). DEH-kabeln ska koppla fälten Kristin och Maria i Norska havet till Kristin-plattformen och säkerställa ett konstant flöde genom rörledningarna.

Leveransen, värd cirka 13 miljoner euro, ska ersätta den befintliga DEH-kabeln från Kristin-plattformen. Den nya kabeln med fyra ledare ska förbinda plattformen med en kopplingsbox på havbotten. Härifrån går en DEH-ledning till Kristin-fältet och en till Maria-fältet.

Direkt eluppvärmning, eller Direct electrical heating (DEH), är en vanlig metod för att säkra genomflödet i rörledningar. Metoden bygger på att kontrollera temperaturen i rörledningen hjälp av att skicka växelström genom rörledningens stålvägg för att förhindra hydrat- och vaxbildning. På mer än 300 meters djup ligger temperaturen strax över noll grader Celsius.

Nexans har även tilldelats ett delkontrakt av FMC Technologies som gäller leverans av ett dynamiskt umbilicalsystem till samma projekt.

Flytande plattformar som Kristin har ett kabelsystem bestående av flexibla produktionsledningar, rörledningar för vatteninsprutning, gasinjicering/lift-ledningar, umbilicalkablar för att reglera gasfälten på havsbotten och elkablar för uppvärmning av rörledningarna.

Dirk Steinbrink, Nexans chef för högspännings- och sjökablar, säger i en kommentar:
– Att vi tilldelats dessa kontrakt visar på Nexans stora kunnande inom kablar för havsförläggning och DEH-system.

Krister Granlie, chef för hybridundervattenskablar på Nexans, tillägger:
– Vi är stolta över att få samarbeta med Statoil och Wintershall i detta projekt, och ser fram emot att få fortsätta vårt mångåriga samarbete.

Produktionen av DEH-kabeln inleds under hösten 2015 och leveransen är planerad till andra kvartalet 2016.

Aron Andersson, Produktchef Installation, Nexans Sweden AB, 514 81 Grimsås, tfn 0325 – 801 33, e-post: aron.andersson@nexans.com

Om Nexans

Nexans tryggar tillgången på energi genom sitt stora och varierade utbud av kablar och kabellösningar som förbättrar våra kunders verksamhet och resultat världen över. Nexans ambition är att vara en samarbetspartner och ett stöd för kunderna inom fyra huvudaffärsområden: kraftöverföring och distribution (till havs och på land), energiresurser (olja och gas, gruvdrift och förnybara energikällor), transporter (väg, järnväg, flyg och fartyg) och installation (kommersiella byggnader, bostäder och datacentraler). Nexans strategi bygger på en ständig innovation av produkter, lösningar och tjänster, kompetensutveckling för medarbetare, utbildning av kunder och introduktion av säkra industriprocesser med så liten miljöpåverkan som möjligt.
Under 2013 blev Nexans det första företaget i kabelindustrin som bildade en stiftelse för att främja långsiktiga projekt som ger utsatta samhällen runt om i världen tillgång till energi.
Med en industriell närvaro i över 40 länder och försäljningskontor över hela världen, hade Nexans 2013 närmare 26 000 anställda och en omsättning på cirka 6,7 miljarder euro. Nexans är börsnoterat på NYSE Euronext Paris, avdelning A.
För mer information, besök nww.nexans.com.

Taggar:

Dokument & länkar

Citat

Att vi tilldelats dessa kontrakt visar på Nexans stora kunnande inom kablar för havsförläggning och DEH-system.
Dirk Steinbrink, Nexans chef för högspännings- och sjökablar
Vi är stolta över att få samarbeta med Statoil och Wintershall i detta projekt, och ser fram emot att få fortsätta vårt mångåriga samarbete.
Krister Granlie, chef för hybridundervattenskablar på Nexans