Statoil väljer Nexans umbilicaler för Gullfaks Rimfaksdalen-projektet i den norska delen av Nordsjön

Den havsdragna ledningen till Rutil- och Opalfälten är det fjärde projektet som använder Statoils nya standardiserade umbilical-lösning utvecklad av Nexans.

Nexans, en världsledande expert inom kabelindustrin, har tilldelats ett kontrakt värt 8 miljoner euro av Statoil för leverans av statiska umbilicalkablar till Gullfaks Rimfaksdalen-projektet i den norska delen av Nordsjön. Detta är det fjärde Statoil-projektet på kort tid som använder den nya standardiserade umbilicalkonstruktionen som Nexans utvecklat för snabb utbyggnad av olje- och gasfält. Denna konstruktion användes även under 2012 för Oseberg Delta-fältet (Nordsjön), gasfältet Snøhvit (Barents hav) och Smørbukk Sør (Norska havet).

Nexans specialanläggning i Halden, Norge, ska tillverka totalt 9 km statiska umbilicaler. Dessa ska installeras på cirka 137 meters djup för att förbinda gasfyndigheterna på Rutil- och Opalfälten med den befintliga Gullfaks A-plattformen. Statoils nya standardiserade umbilicalkonstruktion, som kombinerar hydraulik-, data- och fiberoptiktjänster, är idealisk för detta projekt. Umbilicalen har utvecklats av Nexans för att kunna erbjuda en enhetlig och kostnadseffektiv lösning för snabbutbyggnadsprojekt, till exempel förbindelser till befintlig infrastruktur, men också till andra typer av havsbaserade olje- och gasprojekt.

– För Nexans är denna fjärde Statoil-beställning av standardiserade umbilicaler en bekräftelse på att vi lyckats med konstruktionen, både vad gäller att minska projektkostnaderna och ledtiderna, och vad gäller att öka repeterbarheten i utveckling, inköp och produktion, säger Krister Granlie, chef för Hybrid Underwater Cables Division i Nexans Norway.
– Detta är ett utmärkt exempel på Nexans flexibla och omfattande utbud av sjökabellösningar, med allt från standardkonstruktioner till skräddarsydda umbilicaler för specifika krav.

Gullfaks-fältet:
Huvuddelen av Gullfaks-fältet ligger i norra delen av norska Nordsjön.  Fältet har byggts ut med tre stora produktionsplattformar i betong: På Gullfaks A-plattformen inleddes produktionen 1986, följt av Gullfaks B och Gullfaks C 1988 respektive 1989. Producerad olja lastas direkt på tankfartyg på fältet medan den producerade gasen leds i rör till Kårstø gaskraftverk norr om Stavanger, och därefter vidare till den europeiska kontinenten.

Eva Wallin, Kommunikationschef, Nexans Sweden AB, tfn 0325 - 801 98, e-post eva.wallin@nexans.com

Om Nexans

Nexans är en global och ledande expert inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för kraftöverföring och distribution, industri och installation. Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät till energitillgångar (vindkraftsturbiner, solceller, olja och gas eller gruvdrift) och till transporter (skeppsbyggnad, flyg- och fordonsindustri, automation och järnvägar).
Nexans tar ansvar för en hållbar utveckling och detta arbete är en integrerad del av företagets globala och operativa strategi. Ständiga innovationer av produkter, lösningar och tjänster, medarbetarnas utveckling och engagemang, kundorienterin, samt säkra industriella processer med begränsad miljöpåverkan är alla viktiga beståndsdelar i arbetet för en hållbar framtid. 
Med industriell närvaro i 40 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 25 000 anställda och en försäljning under 2012 på 7,2 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen. Mer information på www.nexans.se eller www.nexans.mobi.

Taggar:

Dokument & länkar

Citat

För Nexans är denna fjärde Statoil-beställning av standardiserade umbilicaler en bekräftelse på att vi lyckats med konstruktionen, både vad gäller att minska projektkostnaderna och ledtiderna, och vad gäller att öka repeterbarheten i utveckling, inköp och produktion.
Krister Granlie, chef för Hybrid Underwater Cables Division i Nexans Norway
Detta är ett utmärkt exempel på Nexans flexibla och omfattande utbud av sjökabellösningar, med allt från standardkonstruktioner till skräddarsydda umbilicaler för specifika krav.
Krister Granlie, chef för Hybrid Underwater Cables Division i Nexans Norway