NGS Next Generation Systems Sweden AB har beslutat ansöka om en notering på NGM-listan

NGS Next Generation Systems Sweden AB har beslutat ansöka om en notering på NGM-listan På styrelsemötet den 26 oktober beslutade styrelsen i NGS om att ansöka om en notering på NGM-listan. N G S, som noteras på den inofficiella listan, är moderbolag i en IT koncern bestående av de operativa bolagen TecTown International AB, Next Generation Health AB samt Software Express AB. N G S har under 2001 genomfört ett åtgärdsprogram för att uppnå lönsamhet. Detta är nu genomfört och planen för nästa år är att genomföra några kompletterande företagsförvärv, varför styrelsen bedömer tiden mogen för en ansökan om en notering på NGM-listan. Om NGS Group NGS Group innehåller fyra portföljbolag. NextGenerationHealth Swedens affärsidé är att möjliggöra för redan befintliga datorsystem inom hälso- och sjukvården att utbyta information via Internet och andra telekomtjänster. TecTown International AB är ett IT-konsultföretag för tjänster inom IT-infrastruktur och systemintegation. Software Express AB är en heltäckande detaljist av programvaror. Streaming Fridge AB producerar nät-TV och rörligt innehåll för bredband och Internet. På bolagsstämman den 26 april 2001 beslutades om att ändra Elevates namn till NGS Next Generation Systems Sweden AB. För ytterligare information, kontakta: Bertil Haglund, VD NGS Next Generation Systems Sweden AB, på 08-503 103 91 eller bertil.haglund@nextgensystems.com För mer information om NGS, se www.nextgensystems.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/14/20011214BIT00530/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/14/20011214BIT00530/bit0002.pdf

Dokument & länkar