Om oss

Om NextNext finns till för dem som verkar och arbetar inom små och medelstora byggföretag som vill fåbättre resultat av sitt arbete och en mindre stressig vardag. I vår produktportfölj återfinns NextProject, Byggsamordnaren (Next Coordinator), Next Field och Next Planning (tidigare Byggplanen). Vår breda funktionalitet inom affärssystem och projektledningsverktyg gör att verksamheten ochprojekten löper smidigare, blir lätthanterliga och mer strukturerade vilket i sig genererar en högrelönsamhet. Nextkoncernen har idag 120 anställda med bred branscherfarenhet och bildar enmarknadsledande aktör med 3200 kunder och cirka 60 000 användare i Norden, England ochTyskland. Omsättningen för 2022 låg på 160 MSEK för koncernen som helhet, med ett resultat före skatt på ca 11MSEK. https://next-tech.com/sv/om-oss/

Prenumerera