Next effektiviserar byggbranschens inköp med ny molnbaserad inköpsmodul

Report this content

Nu lanserar Next en inköpsmodul med syfte att effektivisera inköpsprocessen för bygg- och entreprenadföretag. Byggbranschen ligger i dag efter många andra branscher när det kommer digitalisering, bara i Norden finns 130 000 företag med en kraftigt ökande efterfrågan på moderna tekniska lösningar i syfte att effektivisera sin dagliga verksamhet. 

Next tillhandahåller molnbaserade affärssystem och projektverktyg för byggbranschen och släpper nu en ny inköpsmodul. Syftet är att stödja ett välplanerat inköpsarbete och därmed minska riskerna för att hamna i tidspress och tvingas göra dåligt underbyggda inköp sent i byggprocessen. Just inköp står normalt för 80-90% av projektkostnaden och en strukturerad och väl genomarbetad inköpsprocess är därför avgörande för projektets ekonomiska utfall.  

Stressade beslut och dåligt utvärderade inköp drar med sig stora ekonomiska konsekvenser i byggprojekt. Genom att samla inköpen i ett skräddarsytt molnbaserat systemstöd för alla som är involverade i inköpsfrågorna, så får våra kunder en betydligt mer välplanerad och strukturerad process. Med vår nya inköpsmodul skapar vi överblick och kontroll på projektinköpen, vilket minimerar inköpsriskerna och i förlängningen leder till en bättre projektmarginal för våra kunder, säger Gunilla Åberg, VD för Next. 

Nexts nya inköpsmodul hanterar hela processen från ingående kalkylkostnad via planering, till hantering av förfrågningar, utvärdering och kontrakt. Fullt implementerat leder det även till ökad fakturakontroll och fungerar som underlag för budget- och prognosarbetet. Modulen släpps som en tilläggsfunktion till produkten Next Project, den 21 juni.  

Inköpsmodulens funktioner 

  1. Inköpsplanering med flaggning för kritiska datum  

  1. Dokument- och e-postmallar till leverantörer 

  1. Förfrågningar, avtal och all övrig inköpsdokumentation 

  1. Bilagor och dokumenthantering 

  1. Leverantörsbedömning med kriterier för KMA, ekonomi, kollektivavtal 

  1. Leverantörsstatistik på svarsfrekvens, antagna anbud, mm 

  1. Ekonomisk överblick av inköpsmål, kontraktssummor och inköpsvinster 

  1. Full spårbarhet på inkommande fakturor och koppling till avstämning/prognos 

För mer information kontakta:

Gunilla Åberg, CEO Next
+46 70 512 61 66, gunilla.aberg@next-tech.com

Next erbjuder ett molnbaserat affärssystem och projektverktyg för små och medelstora byggföretag. I vår produktportfölj återfinns Next Project, Next Coordinator/Byggsamordnaren, Next Field, och Next Planning. Våra lösningar bidrar till att förenkla administrationen och få ordning på byggprojekten, vilket i sig leder till högre lönsamhet. Koncernen har idag över 100 anställda med bred branscherfarenhet och bildar en marknadsledande aktör med 3000 kunder och över 45 000 användare i hela Norden, Tyskland samt England.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Stressade beslut och dåligt utvärderade inköp drar med sig stora ekonomiska konsekvenser i byggprojekt. Genom att samla inköpen i ett skräddarsytt molnbaserat systemstöd för alla som är involverade i inköpsfrågorna, så får våra kunder en betydligt mer välplanerad och strukturerad process. Med vår nya inköpsmodul skapar vi överblick och kontroll på projektinköpen, vilket minimerar inköpsriskerna och i förlängningen leder till en bättre projektmarginal för våra kunder
Gunilla Åberg, VD för Next.