Next lanserar nytt koncernvarumärke och en enad produktportfölj

Report this content

Saas-bolaget Next tillhandahåller molnbaserade lösningar inom affärssystem och projektverktyg för bygg- och entreprenadbranschen. Sedan starten 2014 har Next haft en stark tillväxt organiskt och vuxit genom flera förvärv och internationell expansion. För att tydligt positionera sig på nya och befintliga marknader tar Next nu nästa steg att ena samtliga produkter under en bolagsgemensam portfölj, samtidigt som varumärket Next vidareutvecklas till att bli koncernvarumärke.  

Bolagsgruppen Next som numera inkluderar förvärv som Byggsamordnaren, norska Checkd och Byggplanen växer kraftigt. Utöver tre Sverigekontor och ett i Oslo, så har man under 2021 också etablerat närvaro i England, samtidigt som man nära dubblade personalstyrkan. Med målsättningen att skapa tydlighet i avsändare, budskap och produktportfölj så lanserar man nu ett nytt koncerngemensamt varumärke som rymmer nuvarande erbjudanden under nya produktvarumärken i form av Next Project, Next Field, Next Planning och Next Coordinator.   

Next är i en stark expansion och för att skapa bästa förutsättningar för fortsatt tillväxt vill vi samordna vårt erbjudande och hur vi möter marknaden. Vi går från att ha en tydlig huvudprodukt i Next Project till att nu ha en hel portfölj av kompletterande produkter. Vi går också från att ha varit ett bolag med bas i Sverige till att nu vara etablerade utomlands i både Norge och England. Det ställer krav på oss att förtydliga vårt kunderbjudande och ett steg i detta är en mer integrerad och enad produktportfölj för framtidens byggföretagare, säger Gunilla Åberg, CEO på Next. 

Att etablera ett nytt koncernvarumärke kommer att underlätta kommunikationen framöver i fråga om att särskilja bolaget Next från respektive produkt. För att ytterligare rama in och skapa tydlighet i det man erbjuder marknaden av byggbolag lanserar Next också en ny grafisk identitet, som går i linje med ny bolagsvision och högt satta framtidsmål. 

Vi banar ny mark, och skapar nya arbetssätt för en hel bransch. Det fångas i vårt nya varumärkeskoncept ”Building new ways” och det lokala budskapet ”Det nya sättet att bygga”. Vi vill inte bara bidra till våra kunders digitalisering utan också till ett mer effektivt och lönsamt byggföretagande. Vår nya identitet tycker jag andas att vi är ett framåtlutat techbolag och marknadsledare utan att vi tappar vår byggsjäl – den långa erfarenhet av byggbranschen som våra kunder värderar så högt, säger Gunilla Berg CEO på Next.

I den nya produktstrukturen övergår CHECKD till att bli Next Field, Byggplanen till Next Planning och Byggsamordnaren till Next Coordinator. Förändringen träder i kraft under april månad. 

För mer information kontakta:

Gunilla Åberg, CEO Next
+46 70 512 61 66, gunilla.aberg@next-tech.com

Om Next

Next erbjuder ett molnbaserat affärssystem och projektverktyg för små och medelstora byggföretag. I vår produktportfölj återfinns Next Project, Next  Coordinator/Byggsamordnaren, Next Field, och Next Planning. Våra lösningar bidrar till att förenkla administrationen och få ordning på byggprojekten, vilket i sig leder till högre lönsamhet. Koncernen har idag över 100 anställda med bred branscherfarenhet och bildar en marknadsledande aktör med 3000 kunder och över 45 000 användare i hela Norden, Tyskland samt England.   

www.next-tech.com 

Prenumerera

Media

Media

Citat

Next är i en stark expansion och för att skapa bästa förutsättningar för fortsatt tillväxt vill vi samordna vårt erbjudande och hur vi möter marknaden. Vi går från att ha en tydlig huvudprodukt i Next Project till att nu ha en hel portfölj av kompletterande produkter. Vi går också från att ha varit ett bolag med bas i Sverige till att nu vara etablerade utomlands i både Norge och England. Det ställer krav på oss att förtydliga vårt kunderbjudande och ett steg i detta är en mer integrerad och enad produktportfölj för framtidens byggföretagare
Gunilla Åberg, CEO på Next
Vi banar ny mark, och skapar nya arbetssätt för en hel bransch. Det fångas i vårt nya varumärkeskoncept ”Building new ways” och det lokala budskapet ”Det nya sättet att bygga”. Vi vill inte bara bidra till våra kunders digitalisering utan också till ett mer effektivt och lönsamt byggföretagande. Vår nya identitet tycker jag andas att vi är ett framåtlutat techbolag och marknadsledare utan att vi tappar vår byggsjäl – den långa erfarenhet av byggbranschen som våra kunder värderar så högt
Gunilla Åberg CEO på Next