Artikel i Läkartidningen om Gen- och Cellterapi

Report this content

Professor Edvard Smith, CMO NextCell Pharma AB (”NextCell” eller ”Bolaget”) har skrivit en översiktsartikel, publicerad i Läkartidningen med titeln ”Genterapi kommer nu inom många medicinska specialiteter”, tillsammans med docent Pontus Blomberg, verksamhetschef; båda vid institutionen för laboratoriemedicin, Karolinska institutet; Karolinska centrum för cellterapi, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm.

Artikelns huvudbudskap är att utvecklingen av genterapi gått fort, och allt fler preparat når patienter och för många olika typer av sjukdomar. Antalet marknadsgodkända genterapiläkemedel har mer än fördubblats under den senaste 3-årsperioden, och inom vissa sjukdomsgrupper kommer troligen en avsevärd andel av patienterna att kunna behandlas framgångsrikt.

https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/artiklar-1/klinisk-oversikt/2021/06/genterapi-kommer-nu-inom-manga-medicinska-specialiteter/

Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och Karolinska Institutets ledande forskargrupper inom gen- och cellterapi är den fråmsta anledningen till att NextCell valt att förlägga all verksamhet till Novum-huset och bolaget är nu i full färd att bygga en produktionsanläggning i samma byggnad. Både professor Smiths forskargrupp och Vecura, där docent Blomberg är verksamhetschef, finns i samma hus.  Karolinska Centrum för Cellterapi (KCC) är en core facilitet vid Karolinska Universitetssjukhuset som har till uppdrag att tillgodose behovet av tillverkning av Avancerade Terapiläkemedel (ATMP) för klinisk prövning samt hantering av celler och vävnad för användning på människa, främst för forskare vid Stockholms läns landsting och KI. Vecura är en tillverkningsenhet inom KCC.

NextCell’s läkemedelskandidat, ProTrans, är en ATMP med genetiskt omodifierade celler. De mesenkymala stromacellerna i ProTrans har förmågan att balansera ett immunförsvar i obalans vilket är orsaken till autoimmuna sjukdomar och hyperinflammation.

”Genterapi och framför allt kombinationen av gen och cellterapi är oerhört spännande. Det är snart 15 år sedan jag skrev min doktorsavhandling på ämnet men det är först på senare år som det tagit fart på riktigt. En framgång som är viktig för alla aktörer i fältet”, säger dr. Mathias Svahn, VD NextCell.

Som det besktrivs i artikeln i Läkartidningen klassificeras läkemedel som ingår i begreppet atmp (advanced therapy medicinal product) – läkemedel för anvancerad terapi enligt följande:

  • Genterapi (inklusive genetiskt modifierade celler) förutom behandling med oligonukleotider, som klassificeras som kemikalier.
  • Cellterapi där en cell manipulerats genom exempelvis odling eller används för ett nytt syfte, till exempel en blodstamcell som bildar muskelceller (så kallad icke homolog användning).
  • Vävnadstekniska produkter, till exempel transplantation med odlade celler vid brännskador.
  • Extracellulära vesikler som innehåller terapeutisk arvsmassa och DNA-vacciner mot kroppsegna komponenter såsom cancerceller samt kombinationsläkemedel som innehåller ATMP.

För ytterligare information om NextCell, vänligen kontakta:

Mathias Svahn, CEO

Sofia Fredrikson, CFO

Tel: 08-735 5595

E-mail: info@nextcellpharma.com

Hemsidor

NextCell Pharma AB: www.nextcellpharma.com

Cellaviva Sverige: www.cellaviva.se

Cellaviva Danmark: www.cellaviva.dk

 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/15255207/

Twitter: https://twitter.com/NextCellPharma

Om NextCell Pharma AB

NextCell är ett cellterapibolag i fas II med läkemedelskandidaten ProTrans för behandling av typ-1 diabetes. Fokus är att ta ProTrans till ett marknadsgodkännande via en fas III studie. Vidare driver NextCell Cellaviva, Skandinaviens största stamcellsbank för familjesparande av stamceller från navelsträngsblod och navelsträngsvävnad med tillstånd från IVO.

FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser, 08-528 00 399, info@fnca.se.

Taggar:

Prenumerera