COVID-19 patient behandlad med ProTrans

Report this content

NextCell Pharma AB (”NextCell” eller ”Bolaget”) meddelar att första patienten med allvarlig lunginflammation orsakad av COVID-19 nu har behandlats med ProTrans. Patienten var inlagd på Örebro Universitetssjukhus där fas 1b studien ProTrans19+SE pågår med huvudprövare docent Josefin Sundh.

NextCells läkemedelskandidat ProTrans, är en immunobalanserande cellterapi för behandling av autoimmuna sjukdomar och inflammatoriska tillstånd. Patienter med allvarlig lunginflammation orsakad av SARS-CoV-2 infektion riskerar att ytterligare försämras och drabbas av akut andningssviktsyndrom (ARDS, Acute respiratory distress syndrom) pga en hyperinflammation i lungorna.

ProTrans ges intravenöst för att dämpa hyperinflammationen i lungorna och på så sätt skydda patienten från att drabbas av ARDS. Målet med behandlingen är att korta sjukhusvistelsen, korta tiden för rehabilitering och att rädda liv.

”Behandlingen genomfördes enligt plan och patienter mår bra.”, säger Josefin Sundh, Överläkare Lungsektionen, Hjärt-lungfysiologiska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro, Docent Institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro Universitet.

Fullständig studietitel är: ”Behandling av andningskomplikationer associerade med COVID-19 Infektion med Wharton's Jelly (WJ) -Navelsträng (UC) Mesenkymal Stromalceller (ProTrans®): En öppen fas IB klinisk prövning”, (EudrCT 2020-002078-29). NextCell sponsrar studien som kommer att inkludera nio patienter med allvarlig lunginflammation och bekräftad COVID-19 (SARS-CoV-2) -infektion, vilka behandlas med låg dos (3 patienter) medeldos (3 patienter) och hög dos (3 patienter) av ProTrans.

NextCell kommer fortsatt att ge uppdateringar efter varje färdigbehandlad doskohort, dvs när samtliga 3 patienter i varje dosgrupp fått behandling. Studien är registrerad på clinicaltrials.gov med nummer NCT04896853. ProTrans utvärderas också för behandling av COVID-19 i en kanadensiska fas 2 studie med totalt 48 patienter, ProTrans19+CA (NCT04869397).

För ytterligare information om NextCell, vänligen kontakta:

Mathias Svahn, CEO

Sofia Fredrikson, CFO

Tel: 08-735 5595

E-mail: info@nextcellpharma.com

Hemsidor

NextCell Pharma AB: www.nextcellpharma.com

Cellaviva Sverige: www.cellaviva.se

Cellaviva Danmark: www.cellaviva.dk

 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/15255207/

Twitter: https://twitter.com/NextCellPharma

Om NextCell Pharma AB

NextCell är ett cellterapibolag i fas II med läkemedelskandidaten ProTrans för behandling av typ-1 diabetes. Fokus är att ta ProTrans till ett marknadsgodkännande via en fas III studie. Vidare driver NextCell Cellaviva, Skandinaviens största stamcellsbank för familjesparande av stamceller från navelsträngsblod och navelsträngsvävnad med tillstånd från IVO.

FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser, 08-528 00 399, info@fnca.se.

Taggar:

Prenumerera