Delårsrapport 1 kvartalet  - Uppdaterar sin situation

NextCell Pharma AB ("NEXTCL", "NextCell") släpper idag sin Q1 rapport (1 September - 30 November 2017)

Sammanfattning av delårsrapport Med ”NextCell” eller ”Bolaget” avses NextCell Pharma AB med organisationsnummer 556965-8361.

Belopp inom parentes i rapporten avser motsvarande period föregående år. Notera att Bolagets räkenskapsår är 1 september – 31 augusti.

Första kvartalet (2017-09-01 till 2017-11-30)
• Nettoomsättningen uppgick till 158 354 (82 684) SEK.
• Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 210 815 (-2 463 725) SEK.
• Kassa och bank uppgick till 13 365 659 (6 467 431) SEK
• Resultatet per aktie* uppgick till -0,38 (-1,40) SEK.
• Soliditeten** uppgick till 87 (75) %. 

*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier för första kvartalet 2017/2018: 8 505 425 aktier (1 764 625).

**Soliditet: Eget kapitals andel av balansomslutningen.

Delårstapport finns som bilaga till detta pressmeddelande samt går att ladda ner från bolagets hemsida www.nextcellpharma.com. 

För mer information om NextCell Pharma AB, vänligen kontakta:

Mathias Svahn, VD
Leo Groenewegen, CFO
Telefon: 08-735 5595
E-post: info@nextcellpharma.com
www.nextcellpharma.com

Om oss

NextCells affärsidé är att utveckla och kommersialisera stamcellsprodukter i första hand för behandling av autoimmun diabetes och som immunosuppression vid njurtransplantation. Utöver detta erbjuds i bifirman Cellaviva blivande föräldrar att ta tillvara på sitt nyfödda barns stamceller för barnets och familjens eventuella framtida medicinska behov.

Prenumerera

Dokument & länkar