En uppdatering om NextCell Pharma och Nordic Tech House

Report this content

NextCell Pharmas (NXTCL) styrelse beslutade 2018-03-13 att uttnyttja årsstämmans bemyndigande att genomföra en riktad emission till Nordic Tech House.  NextCell har identifierat Nordic Tech House som en strategisk partner vilket motiverar avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

NextCell Pharma köper tjänster av Nordic Tech House för att öka exponeringen av NextCell Pharma och Cellaviva, informera om stamcellssparande samt att optimera det digitala budskapet under 2 år. Nordic Tech House betalas med aktier i NextCell Pharma AB genom en riktad emisson.

Värdet på tjänsterna är 1 995 000 SEK och betalas ut i aktier (10 dagars snittpris vid stägning efter ingånget avtal, 2018-03-13). Aktiekursen i emissionen blir 5,767 SEK (+1 % jämfört med slutpriset på avtalsdagen 2018-03-13) och ger Nordic Tech House totalt 345 934 aktier, vilket motsvarar 3,91 % av röster och kapital i NextCell Pharma.

Emissionen planeras att genomföras under mars/april och kommer att hållas på ett escrow konto för att överföras till Nordic Tech House halvårsvis i efterskott. Samtliga aktier i emissionen omfattas av lock-up under avtalets löptid.

Håll dig uppdaterad med den senaste utvecklingen i NextCell Pharma AB

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/15255207/

Twitter: https://twitter.com/NextCellPharma

För mer information om NextCell Pharma AB, vänligen kontakta:

Mathias Svahn, VD

Leo Groenewegen, CFO

Telefon: 08-735 5595

E-post: info@nextcellpharma.com

www.nextcellpharma.com

Om NextCell Pharma AB:

Stamceller förväntas förändra hur många idag livshotande sjukdomar behandlas. NextCell Pharma AB utvecklar
ProTrans™, en läkemedelskandidat bestående av stamceller för i första hand behandling av autoimmuna och
inflammatoriska sjukdomar liksom för användning vid njurtransplantationer. ProTrans™ består av stamceller
framtagna ur navelsträngsvävnad med NextCell Pharmas proprietary selektionsalgoritm. Vidare har bolaget en
bifirma i Cellaviva, som är Sveriges enda av IVO godkända stamcellsbank för familjesparande av stamceller från
navelsträngsblod och navelsträngsvävnad

Prenumerera

Dokument & länkar