Forskare positiva till behandling med stamceller från navelsträng för barn med CP-skada

Stamcellsbolaget NextCell Pharma AB rapporterar att Dariuz Boruczkowski (International Journal of Molecular Sciences, 2019 May, “Autologous Cord Blood in Children with Cerebral Palsy: A Review”) publicerat en översikt över behandlingar med egna (autologa) vid födseln sparade stamceller från navelsträng.

Artikeln är avsedd att återspegla dagens kunskap vad gäller klinisk användning av autologa sparade stamceller från navelsträng. Framförallt rapporteras en ökad evidensbas för att behandling med autologa navelsträngsstamceller har en positiv om än inte kurativ effekt på CP-skadade barn. Stamcellerna kan även användas för diagnostik. Nio kliniska studier pågår för närvarande där autologa navelsträngsstamceller ges till patienter med s.k. hypoxic-ischemic encephalopathy eller CP. Stamcellsterapi anges som det stora hoppet för att förbättra dessa patienters kognitiva funktioner. Det finns över 5000 registrerade kliniska prövningar som involverar stamcellsforskning (http://stemcellsportal.com/stem-cells-translational-medicine-clinical-trials-portal), NextCell Pharma AB driver själva en klinisk studie med målet att behandla Diabetes typ 1.

“Detta är naturligtvis mycket intressant för NextCell”, säger Mathias Svahn, PhD, VD, “och då framförallt för vår stamcellsbank Cellaviva, som erbjuder tjänsten att spara navelsträngsstamceller för eget eller familjens eventuella framtida bruk.”

Artikeln ligger i linje med Carpenters (Stem Cells Transl Med. 2019 Feb, “White Matter Tract Changes Associated with Clinical Improvement in an Open-Label Trial Assessing Autologous Umbilical Cord Blood for Treatment of Young Children with Autism”) rapport i år, där man bekräftar tidigare resultat att autologa stamceller från navelsträng har en positiv effekt vad gäller bl.a. förbättrad social kommunikationsförmåga hos 2-6-åringar med diagnostiserad ASD (Autistisk Spektrum Disorder).

Joanne Kurtzberg är en av de mest framstående forskarna som genomför kliniska studier med stamceller från navelsträngen för behandling av sjukdomar och syndrom som drabbar centrala nervsystemet. Tillsammans med Jessica Sun har hon skrivit en översiktsartikel (Pediatric Research. Jan 2018, - Cell therapy for diverse central nervous system disorders: inherited metabolic diseases and autism).

Det finns två typer av stamceller i navelsträng, blodet innehåller blodbildande stamceller och vävnaden innehåller bindvävsbildande stamceller. Den främsta flaskhalsen för navelsträngsblod är att antalet celler är begränsat men forskare har nu kommit långt i att utveckla metoder för att kunna odla blodbildande stamceller i laboratoriet (Journal of Clinical Oncology, 2018 Dec - Phase I/II Study of Stem-Cell Transplantation Using a Single Cord Blood Unit Expanded Ex Vivo With Nicotinamide).

”Genom att odla blodbildande stamceller, så kan även ett litet antal stamceller vara till stor nytta” avslutar Mathias Svahn.

Håll dig uppdaterad med den senaste utvecklingen i NextCell Pharma AB

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/15255207/

Twitter: https://twitter.com/NextCellPharma


För mer information om NextCell Pharma AB, vänligen kontakta:

Mathias Svahn, VD

Sofia Fredrikson, CFO

Telefon: 08-735 5595

E-post: info@nextcellpharma.com

www.nextcellpharma.com

Om NextCell Pharma AB:

Stamceller förväntas förändra hur många idag livshotande sjukdomar behandlas. NextCell Pharma AB utvecklar ProTrans, en läkemedelskandidat bestående av stamceller för i första hand behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar liksom för användning vid njurtransplantationer. ProTrans består av stamceller framtagna ur navelsträngsvävnad med NextCell Pharmas proprietära selektions-algoritm. Vidare har bolaget en bifirma i Cellaviva, som är Sveriges enda av IVO godkända stamcellsbank för familjesparande av stamceller från navelsträngsblod och navelsträngsvävnad.

Om oss

NextCells affärsidé är att utveckla och kommersialisera stamcellsprodukter i första hand för behandling av autoimmun diabetes och som immunosuppression vid njurtransplantation. Utöver detta erbjuds i bifirman Cellaviva blivande föräldrar att ta tillvara på sitt nyfödda barns stamceller för barnets och familjens eventuella framtida medicinska behov.

Prenumerera

Dokument & länkar